Sociala medier på biblioteken

Regionbibliotek Stockholm drev på uppdrag av Stockholms läns Biblioteksråd arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” 2010-2016. Arbetsgruppen ordnade konferenser och omvärldsbevakade inom området sociala medier och bibliotek. Arbetsgruppen bildades 2010 då Regionbibliotek Stockholm tillsammans med Ekerö […]

Sociala medier på biblioteken

– en blogg från Biblioteksrådet i Stockholms län 2010-2016 Regionbibliotek Stockholm drev på uppdrag av Stockholms läns Biblioteksråd arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” 2010-2016. Arbetsgruppen ordnade konferenser och omvärldsbevakade inom området. Arbetsgruppen bildades 2010 då Regionbiblioteket […]

Konferens: Makt, sociala medier och kommunikation

En konferens om sociala medier och bibliotek, den fjärde i ordningen arrangerad av Biblioteksrådet. Dagen innehåller föreläsningar och goda exempel på hur vi kan arbeta kring sociala medier. Under dagen blir det också tillfällen till diskussioner. Program för dagen Kl. […]

Konferens om sociala medier och bibliotek

Välkomna på konferens den 18 mars, 2014. Temat denna gång är sociala medier och integritet, juridik, källkritik, transparens och yttrandefrihet. Konferensen arrangeras av oss, Arbetsgruppen för sociala medier inom Biblioteksrådet i Stockholms län. Program för […]

Biblioteksrådets arbetsgrupp för sociala medier

I Stockholms län finns ett Biblioteksråd, som har tillkommit på politiskt initiativ. Biblioteksrådet samarbetar kring biblioteksövergripande frågor, dvs frågor som rör alla typer av bibliotek, allt från skolbibliotek till specialbibliotek. Ett av samarbetsområdena är sociala […]

Brit Stakston: Sociala medier & biblioteken

Den 21  augusti arrangerade vi i samarbete med Biblioteksrådet konferensen Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… på Södertörns högskola. Hörsalen var i det närmaste fullsatt med intresserade biblioteksmedarbetare både från länet och utanför. Dagen […]

Brit Stakston: Sociala medier & biblioteken

Den 21  augusti arrangerade vi i samarbete med Biblioteksrådet konferensen Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… på Södertörns högskola. Hörsalen var i det närmaste fullsatt med intresserade biblioteksmedarbetare både från länet och utanför. Dagen […]

Nedräkning till konferensen Sociala medier på biblioteken – fortsättning följer

Sommaren är här och efter kanske lite semester och vila så är det dags för knytkonferensen 21/8 på Södertörns högskola om ”Sociala medier på biblioteken – fortsättning följer. ” Vi som arrangerar detta hoppas på […]

Sociala medier: nåt för alla

Slutrapporten för projektet Sociala medier : nåt för alla. Inom projektet drevs en webbkurs i sociala medier kallad Delning.nu. Projektet pågick under perioden 1 mars till 31 december 2011 och drevs av Regionbibliotek Stockholm i […]

Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer…

Välkomna till konferensen Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… En dag då vi inspireras och delar med oss av våra erfarenheter  från arbetet i sociala medier. Biblioteksrådet i Stockholms län anordnade 2010 en heldagsworkshop […]

Kommunikation och sociala medier på Regionbiblioteket

Ett strategidokument för webb- och kommunikationsfrågor på Regionbiblioteket går nu att hitta på vår webbplats, se t ex under Sociala medier. Dokumentet innehåller en del om syften och mål med närvaron i sociala medier, men […]

Sociala medier – Hur funkar bloggar, Facebook, Wikipedia…?

Slutrapport för projektet Sociala medier – Hur funkar bloggar, Facebook, Wikipedia…? En kurs för dig som vill veta mer, av Anna-Stina Takala Projektet drevs under perioden 1 februari 2010 – 31 januari 2011 av Regionbibliotek […]

Sociala medier: nåt för alla

Mål: Att folkbibliotek i samarbete ska överbrygga digitala klyftor Målgrupp: Allmänheten Tid: 2011-2012 Finansiering: .SE, Internet för alla Kontaktperson: Hanna Johansson Projektet drevs i samarbete mellan läns- och regionbiblioteken i Sverige och med folkbibliotek och […]

Digitala resurser på Högdalens bibliotek

Under Medborgarveckan i oktober 2014 ordnade Högdalens bibliotek drop-in då de visade e-böcker och digitala resurser vid ett informationsbord. ”Många är nyfikna på hur det fungerar med nya sociala medier som till exempel Facebook, eller bara att skaffa en e-postadress”

Digital timme: Vilka plattformar ska biblioteken finnas på?

Vilka digitala plattformar ska biblioteken finnas på – för att synas, förmedla kunskap och möta nya användare? Välkommen till träffen ”Digital timme” då vi samtalar om ett relevant ämne inom digitalisering och bibliotek. Under denna […]

Tillsammans för läsfrämjande

Varför ska vi arbeta läsfrämjande? För vilka gör vi det? Och hur gör vi det bäst? Det är några av de frågor som ställdes – och fick svar – under Regionbibliotek Stockholms läsfrämjandeinternat Vi bygger […]

Att sprida text på rätt sätt

Upphovsrätt på bibliotek. Under senare år har frågan kring vad biblioteken kan publicera i sina digitala kanaler fått större uppmärksamhet än tidigare. Vilka tillstånd krävs för att lägga upp en sagostund på bibliotekets hemsida?

Digital konferens: Barn, bibliotek och forskning 2022

Varmt välkomna till Barn, bibliotek och forskning som i år har temat Läsning! Konferensen är digital för tredje året i rad, och innehåller som tidigare inspelade föreläsningar med samtalsfrågor till, samt kringmaterial i form av […]

Träff med fokus på unga och bibliotek FULLTECKNAD

ANMÄLAN ÄR STÄNGD. TRÄFFEN ÄR FULLTECKNAD. Välkommen till en digital träff för dig som jobbar med och för unga. Träffen innehåller samtal där vi utbyter funderingar, erfarenheter och reflektioner. Det kommer att vara tre samtalsområden, som varje har […]

Nätverk för tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet

Detta nätverk är till för dig på folkbibliotek i Stockholms län som är engagerad i frågor kring bibliotekens tillgänglighet och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ingen fråga är för liten eller stor, och det kan […]

Barn, bibliotek och forskning 2021

Varmt välkomna till Barn, bibliotek och forskning 2021! Även i år kommer konferensen att vara helt digital. Deltagarna kommer att få en länk till konferensen, och den är åtkomlig i två veckor. Till föreläsningarna kommer […]

Språktåget – tips & inspiration från biblioteken

Språktågets startsidaMaterialFortbildningFrågor & svar om Språktåget Här finns tips från biblioteken i regionen om hur de arbetar med Språktåget.Har du ett bra tips att dela med dig av? Mejla det till oss regionbiblioteket.kultur@sll.se  Läs om […]

Överallt poesi! 2. Poesi irl och online

I tre föreläsningar om 30 minuter berättar poeten och redaktören för Örnen och Kråkan, Magnus William-Olsson, det mesta om poesin i Sverige just nu. Kursen vänder sig till bibliotekspersonal och syftar till att orientera om […]

Digitala tips på inspiration och kompetensutveckling

Under 2020 tvingades vi ställa om våra verksamheter på en rad olika sätt på grund av pandemin. Restriktionerna fortsätter under 2021 och vi behöver vara flexibla och möta förändrade förutsättningar. Många är hänvisade till arbete […]

Boken kommer våren 2020

Home delivery och Take-away är högaktuellt denna pandemivår, och det behöver inte bara handla om mat. Även biblioteken erbjuder olika alternativ för att uppfylla lagkravet att finns tillgängliga för alla. Utöver alla befintliga och nya […]