Brit Stakston: Sociala medier & biblioteken

Den 21  augusti arrangerade vi i samarbete med Biblioteksrådet konferensen Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… på Södertörns högskola. Hörsalen var i det närmaste fullsatt med intresserade biblioteksmedarbetare både från länet och utanför. Dagen inleddes av Krister Hansson och Karin Grönvall från Biblioteksrådet. Därefter startade vi upp med en inspiriationsföreläsning av Brit Stakston.

Stakston tog sin utgångspunkt i bibliotekens verksamhet, en traditionsbunden men nyfiken yrkesvärld. Hon betonade att ett framgångsrikt arbete med sociala medier inom en organisation kräver ett ledarskap som visar vägen och ger möjligheterna. Samtidigt behöver vi bli bättre på att dela med oss av kunskap och lära av varandra. Brit pratade om att hitta strategier och rutiner för arbetet. Om att skapa engagemang i sociala medier och vikten av att synas i flödet för att nå ut till sina användare. Men en av bibliotekens främsta styrkor är att vi erbjuder mötesplatser. Folk kommer även fortsättningsvis att behöva mötesplatser för att träffas, diskutera och nätverka.

Kommunikation och bemötande

Inför föreläsningen hade Stakston bett om att få in frågor från deltagarna, och dessa refererade hon till genomgående. Frågorna visar på kunnighet och nyfikenhet, menade Brit,  samt en stor bredd där några är nyfikna på att börja, andra vill komma vidare. Funderingar som innehöll det mer detaljerade till det övergripande.

En hörnsten i Brits resonemang är att sociala medier inte främst handlar om teknik, utan ett tillvägagångssätt. Att skapa engagemang i sociala medier är ett arbete som riktar sig både internt och externt. Inom arbetsplatsen är det viktigt att lyssna, prata, engagera och stötta, samt att sprida och uppmärksamma varandras idéer. För att hitta samsyn i användandet av sociala medier behöver vi förstå att det digitala bemötandet är en förlängning av det fysiska bemötandet. Hur gör vi då för att skapa intresse bland våra användare med sociala medier, för att nå ut? Biblioteken måste tala om att deras digitala arenor finns, tror Brit. Här gäller det att satsa på dem som redan är aktiva på internet och inte att försöka övertala alla att hitta oss digitalt –  alla kommer inte att bli intresserade.
Arbetet med sociala medier handlar som precis som all kommunikation om att öka engagemanget för den verksamhet vi bedriver. Vi som jobbar med sociala medier måste bli bättre på att få fler att känna sig delaktiga, att känna att de har något att bidra med. Både medarbetare och biblioteksanvändare.
Alla verksamheter som finns på den sociala webben möts förr eller senare av kritik. Brit betonade vikten av att bemöta all kritik, offentligt och relativt snabbt. Det finns flera företag som hanterat krishantering bra i exempelvis Twitter.

Användbara tips

Mot slutet av föreläsningen delade Stakston även med sig av mer praktiska tips på sociala webbtjänster, samt några framtidsspaningar. Stakston gav oss rådet att se till att alla våra inlägg och aktiviteter har en delningsfunktion för läsaren. Delningsknappen ska ligga högt och synligt på sida så att läsaren påminns om att dela innehållet. Den sociala kontexten har också stor betydelse, som besökare vill vi kunna se vilka sidor och inlägg våra vänner har gillat. Syftet med allt vi gör på webben, är att leda läsarna tillbaka till den egna webbplatsen eller bloggen. Brit får frågan om hon tror att den traditionella, officiella webbplatsen har en framtid. Ja, troligtvis kommer den finnas kvar som en viktig utgångspunkt för alla våra digitala kanaler. Dock är det viktigt att vi integrerar våra webbplatser med den sociala webben för att visa att vi finns på olika plattformar.

Stakston kommer in på socialt sök som hon menar kommer att få allt större betydelse. Vi ser vad våra vänner rekommenderat, kommenterat och delat och det är detta som får oss att klicka oss vidare från träfflistan. Det är viktigt att komma högt upp i sökträffarna men även att få folk att ”gilla” våra sidor.

Flera deltagare ville att föreläsningen skulle ta upp tilltal och tonfall i sociala medier. Trenden visar på att personlighet blir viktigare och att mer innehåll ger mer ”likes”. I sociala forum finns det sällan motsättningar mellan professionalitet, personlighet eller humor.

Här kommer Brit Stakstons presentation från konferensen. Ladda ner den genom att klicka på länken nedanför bilden.


Socialamedier _ BritStakstonPP

Relaterade poster

  • Inga relaterade