• Regionbibliotekets publikationer

    Regionbiblioteket har under åren publicerat ett antal olika typer av skrifter, som rapporter, utvärderingar, studier eller förstudier. Dessa finns i listan nedan. Regionbiblioteket ger även ut egna skrifter i en samlad skriftserie. De finns också med i listan nedan. Flera av dem går att beställa från oss, nästan alla går att ladda ner i pdf-format. Sök fram dem genom att använda sökrutan, sökterm skriftserie, eller via taggmolnet till höger. Observera att du också får träffar på andra delar av vår webbplats.

”Sen går jag hem när det stänger” – En studie av nyanländas biblioteksanvändning

Studien Sen går jag hem när de stänger av Ola Pilerot och Jenny Lindberg har undersökt nyanlända personers biblioteksanvändning, och är framtagen i samarbete med andra regioner. Trettio personer har i intervjuer berättat om hur […]

”Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället”

– En studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek Det här är en rapport över en studie som Miklo genomfört på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm under hösten 2015. Asylsökande från […]

2894 ord om bibliotek, läsfrämjande, litteracitet, normkritik & delaktighet

Den här artikeln bygger på den föreläsning som jag höll på Jordbro Kulturdagar den nionde april, 2014 kring bibliotek, litteracitet, läsfrämjande, normkritik och delaktighet. Rapporterna om sjunkande läsförmåga kommer regelbundet. Metoderna, projekten och aktiviteterna att […]

Anpassade medier för barn och unga med läshinder

Elisabeth Nilsson har i en rad projekt arbetat för att de barn som har olika slag av läshinder ska få böcker i en form som passar dem. Hennes arbete avrundades med en konferens den 17 […]

Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse

En studie av Projekt Kompetensen inom Regionbibliotek Stockholm av Pamela Schultz Nybacka. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 10. Jakten på bibliotekens legitimitet i samhället och bibliotekariernas kompetens inför framtiden blir allt mer intensiv i takt med att […]

Att läsa är också en sport – rapport och utvärdering

Riksidrottsmuseet har producerat en utställning med temat Läsande idrottare i samarbete med Regionbibliotek Stockholm och SISU Idrottsutbildarna. Utställningen har vandrat runt till bibliotek på olika platser i landet. De lokala biblioteken, SISU och idrottsföreningar skulle […]

Att sätta spår – ett nordiskt barnbiblioteksprojekt

En rapport från en studieresa till Nederländerna den 27 – 29 november 2007. Av Lena Lundgren, Ingrid Källström Nilsson och Alice Thorburn.  

Barnbibliotek och lässtimulans – delaktighet, förhållningssätt, samarbete

av Amira Sofie Sandin Detta är den tredje boken i en serie om barnbibliotekens verksamhet ur en teoretisk synvinkel och den behandlar barnbibliotekens viktigaste uppgift: det lässtimulerande arbetet. I samarbete med Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM). […]

Barnbibliotekariers kompetens

Barnbibliotekarier samarbetar alltmer med andra professioner så som förskollärare, BHV-sjuksköterskor och ledare inom idrotten. Vad kan bibliotekarierna bidra med i samarbetet? För att besvara den frågan behöver kompetensen formuleras. Både för bibliotekarierna själva och inför […]

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010), red. Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg För att ge barnbibliotekarierna verktyg för den nödvändiga verksamhetsutvecklingen har Regionbibliotek Stockholm tagit initiativ till denna antologi. […]

Barns perspektiv – Lenas perspektiv

Marie Johansens föreläsning från Lena Lundgren-dagen den 9 februari 2011. Lena sammanfattar: Biblioteken måste vara roliga för barn och kännas angelägna. Barn måste komma till biblioteket av fri vilja. Man måste se varje enskilt barn […]

Bemötande på bibliotek

Sundström, Karin, Bemötande på bibliotek – både service management och solidaritet (2008), Regionbibliotek Stockholms skriftserie 2. Våren 2008 gjorde Karin Sundström ett fördjupningsarbete om bemötande. Att bemötande är viktigt på bibliotek håller nog de flesta […]

Berättelsen om Boken kommer

Folkbibliotekens tjänst Boken kommer innebär hemleverans av böcker till dem som har svårt att själva komma till biblioteket. Boken kommer har en lång historia i Sverige och finns i de flesta kommuner, men ändå är […]

Bibliotek som drivkraft i samhällsutvecklingen?

Hur kan bibliotek bli en strategisk faktor i samhällsutvecklingen? Finns det generella designprinciper och faktorer hur ett bibliotek kan utformas? Vilka olika roller spelar folkbibliotek i samhällen och städer? Dessa frågeställningar har varit centrala i […]

Bibliotekariens praktiska kunskap – om kunskap, etik och yrkesrollen

”När jag började jobba efter utbildningen var jag inte förberedd på att möta så mycket olika människor i så många olika situationer. Det är det fina med arbetet men också kanske det som ibland är […]

Biblioteket – mellan det offentliga och privata

Hösten 2012 genomfördes observationer och samtalsintervjuer på tre bibliotek i Huddinge kommun, Flemingsbergs folkbibliotek, Huddinge huvudbibliotek och Södertörns högskolebibliotek. Studien genomfördes på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm och inom ramarna för SYSSLA, ett projekt som engagerar […]

Biblioteket i lokalsamhället

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 20 I boken Bibliotek i samspel med lokalsamhället resonerar utvecklingsledare Cecilia Brisander om frågeställningarna: Vad behöver bibliotek veta om sitt närområde och sin omvärld? Vilka metoder och förhållningssätt kan användas? Hur når […]

Biblioteket i lokalsamhället & exempel på metoder för att kartlägga sitt lokalsamhälle.

Rapporten ”Biblioteket i lokalsamhället” är en fördjupning skriven av Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm med inriktning på biblioteket i lokalsamhället. Rapporten består av två delar. I den första konstaterar hon att lokalsamhället är en geografisk plats där människors […]

Biblioteket i lokalsamhället & exempel på metoder för att kartlägga sitt lokalsamhälle.

Rapporten ”Biblioteket i lokalsamhället” är en fördjupning skriven av Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm med inriktning på biblioteket i lokalsamhället. Rapporten består av två delar. I den första konstaterar hon att lokalsamhället är en geografisk plats där människors […]

Biblioteket, boken och den långa svansen

Rapport och utvärdering – 2012.   Av Nina Frid, Malin Ögland, Lotta Aleman och Amanda Bigrell. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 8. Projektet Biblioteket, boken och den långa svansen har handlat om ett aktivt läsfrämjande arbete för […]

Biblioteksvanor och attityder i Stockholmsområdet

Svenskarnas biblioteksvanor, läsvanor och attityder till bibliotek har följts under flera år med frågor i den årliga nationella SOM-undersökningen. Detta finns redovisat i årliga publikationer för befolkningen som helhet och för olika socioekonomiska grupper ( www.som.gu.se). Hur användningen […]

Definitely, maybe eller Do the right thing

av Malin Ögland, Lotta Åstrand och David Herron. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 5. I denna skrift vill vi definitivt försöka göra det rätta, nämligen beskriva den kurs som hölls i Stockholm under vårterminerna 2009 och 2010 […]

Den digitala bokbussen – rapport från en studieresa

Hellman Magnusson, Birgitta, Källgren, Camilla, Schoultz Káplár, Lisbeth, Östman, Ann, Den digitala bokbussen i USA – rapport från en studieresa (2009) Rapporten berättar om den digitala bokbussens resa genom delstaten Ohio samt om de bibliotek som […]

Det är möjligt!

37 recept på samverkan Regionbibliotek Stockholms skriftserie 11. Samverkan över förvaltningsgränserna – är det möjligt? Ja absolut, när man har en gemensam målgrupp och samarbetar för deras bästa. Detta är en av slutsatserna efter projektet prosit! […]

Det frågeorienterade biblioteket – användarnas bibliotek

Aleman, Lotta, Hatamian, Lousia, Hedenström, Solveig, Lundgren, Lena, Användarnas bibliotek: Slutgissat! Bibliotek med användarperspektiv (2009) Projektet Det frågeorienterade biblioteket avslutades våren 2009. Syftet med projektet har varit att skapa användarvänliga bibliotek på besökarnas villkor. Deltagande bibliotek har […]