Biblioteksvanor och attityder i Stockholmsområdet

Svenskarnas biblioteksvanor, läsvanor och attityder till bibliotek har följts under flera år med frågor i den årliga nationella SOM-undersökningen. Detta finns redovisat i årliga publikationer för befolkningen som helhet och för olika socioekonomiska grupper ( www.som.gu.se).

Hur användningen av och attityder till biblioteken ser ut i enskilda kommuner, län och regioner är mindre studerat. Denna rapport bygger på specialbearbetningar av SOM-undersökningarna för region Stockholm. Här redovisas bland annat biblioteksbesök, bokläsning, servicevärderingar och förtroende för biblioteken i Stockholms län och Stockholms kommun såväl för den senaste mätningen som för en längre tidsperiod. Avsikten är att pröva olika möjligheter att särredovisa Stockholms län och Stockholms kommun och jämföra detta med data för riket och därmed komplettera bibliotekens statistik med uppgifter från allmänheten.

Läs rapporten via länken till höger!