Det är möjligt!

37 recept på samverkan
Regionbibliotek Stockholms skriftserie 11.

Samverkan över förvaltningsgränserna – är det möjligt? Ja absolut, när man har en gemensam målgrupp och samarbetar för deras bästa. Detta är en av slutsatserna efter projektet prosit! – Må det gagna. I projektet har bibliotek och omsorg i tretton kommuner samarbetat för att ge äldre och personer med funktionsnedsättningar bättre tillgång till kultur och stimulans.

Prositkortleken (finns även med i boken)
Läs boken via länken till höger.