Berättelsen om Boken kommer

Folkbibliotekens tjänst Boken kommer innebär hemleverans av böcker till dem som har svårt att själva komma till biblioteket. Boken kommer har en lång historia i Sverige och finns i de flesta kommuner, men ändå är kännedomen låg och det är få som använder tjänsten. I Regionbibliotekets nya skrift Berättelsen om Boken kommer går vi på djupet och beskriver och diskuterar denna uppsökande verksamhet på allvar. Forskaren Jenny Lindberg från Bibliotekshögskolan i Borås bidrar med en studie som sätter Boken kommer i ett brett sammanhang. Såväl biblioteksmedarbetare och chefer som användare bidrar med sina röster om värdet och utmaningarna med Boken kommer.