Att läsa är också en sport – rapport och utvärdering

AttLäsa_01_webb (2)Riksidrottsmuseet har producerat en utställning med temat Läsande idrottare i samarbete med Regionbibliotek Stockholm och SISU Idrottsutbildarna. Utställningen har vandrat runt till bibliotek på olika platser i landet. De lokala biblioteken, SISU och idrottsföreningar skulle tillsammans ordna program och aktiviteter i anslutning till utställningen.

Målet för detta projekt har varit att locka till läsande och samtal om böcker bland läsovana ungdomar och unga vuxna, lyfta fram läsande manliga förebilder genom att visa på idrottare med läsintresse, och att ge exempel på samarbeten, nationellt och lokalt, för att nå fler läsare.