Barnbibliotekariers kompetens

Barnbibliotekarier samarbetar alltmer med andra professioner så som förskollärare, BHV-sjuksköterskor och ledare inom idrotten. Vad kan bibliotekarierna bidra med i samarbetet? För att besvara den frågan behöver kompetensen formuleras. Både för bibliotekarierna själva och inför deras samarbetspartners, men också inför politiker och chefer.

En annan aspekt av kompetens är en synpunkt som framkommit i regionbibliotekets samtal med bibliotekschefer genom åren. Cheferna har uttryckt en fundering över vad de nyutbildade bibliotekarierna har med sig från utbildningen, och vad de behöver kunna på sitt nya arbete. Hur tillägnar de sig det, i detta fall, praktiska barnbibliotekarieyrket?

Jenny Lindberg, Högskolan i Borås, fick hösten 2018 ett uppdrag av regionbiblioteket att fördjupa sig i frågan om barnbibliotekariers kompetens med hjälp av fokusgruppssamtal med barnbiblioteksmedarbetare och bibliotekschefer i Stockholms län. Hennes analys av dessa samtal utgör större delen av rapporten. Avslutningsvis skriver Pia Borrman, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm, om hur studien tas vidare av regionbiblioteket.