Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut?

Lundgren, Lena, Holmén, Annika, Hatamian, Lousia, Östman, Ann, Hur ska virtuella barnbibliotekstjänster se ut? Kartläggning ‐ Barn ‐ Bibliotek ‐ IT våren 2010  (2010)

Hur ser det ut med tillgänglighet vad gäller Internet för barn på folkbiblioteken idag? En kartläggning framtagen av en strategigrupp inom SLB (Sveriges Länsbibliotekarier).

Syftet är att få en överblick och se vad som kan och behöver utvecklas, för att på så vis komma vidare i arbetet med att utveckla roliga och bra virtuella tjänster för barn på våra bibliotek. Denna kartläggning gäller barn upp till 15 år. Fokus ligger på vad som görs på webben, men berör även i viss mån vad som görs på våra fysiska bibliotek.

Läs direkt via länken till höger.