Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld

Barnet, platsen, tiden – teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010), red. Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg

För att ge barnbibliotekarierna verktyg för den nödvändiga verksamhetsutvecklingen har Regionbibliotek Stockholm tagit initiativ till denna antologi. Författarna är verksamma inom forskningsfält som på olika sätt har betydelse för barnbiblioteken och syftet är att deras bidrag ska bredda och fördjupa kunskapsutvecklingen. Uppdraget att sammanställa antologin har gått till Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och forskarna Kerstin Rydsjö , Frances Hultgren och Louise Limberg har varit redaktörer.

Resultatet är denna innehållsrika och inspirerande bok. Förhoppningsvis kan den bidra till barnbibliotekariernas omvärldsorientering, vara till nytta för utbildning och fortbildning och underlätta samverkan mellan olika aktörer, allt i syfte att skapa ”samtida” barnbibliotek.

Antologin kan läsas via länken här till höger.