Region Stockholms kulturförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Regionbiblioteket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Regionbiblioteket.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det kan finnas bilder som saknar alt-text.
 • Vissa länktexter är inte tydliga.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det kan finnas bilder som saknar alt-text.
 • Vissa rubriker har ett lägre kontrastförhållande än 4,5:1
 • Det finns bilder som innehåller text utan textinformation.
 • Vissa integrationer kräver scrollning på webbsidan i två dimensioner.
 • Radavståndet är inte korrekt på startsidan.
 • Markerade komponenter saknar tydligt fokus.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det finns bilder som innehåller text utan textinformation.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vissa länktexter är inte tydliga och för korta.
 • Markerade komponenter saknar tydligt fokus.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Radavståndet är inte korrekt på startsidan.
 • Vissa länktexter är inte tydliga och för korta.
 • Markerade komponenter saknar tydligt fokus.

Oskäligt betungande anpassning

Region Stockholms kulturförvaltning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Kulturförvaltningen arbetar med att ta fram en ny webbplats som kommer uppfylla lagen om tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Regionbiblioteket.se.

Senaste bedömningen gjordes den 29 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 april 2022.