November 2022

23

ONS

Digital konferens: Barn, bibliotek och forskning 2022

Varmt välkomna till Barn, bibliotek och forskning som i år har temat Läsning! Konferensen är digital för tredje året i rad, och innehåller som tidigare inspelade föreläsningar med samtalsfrågor till, samt kringmaterial i form av […]

December 2022

6

TIS
13.00-16.00

Nätverksträff: flerspråkiga folkbibliotek

Välkommen till den andra språknätverksträffen för i år. På den här träffen kommer vi ägna oss åt att samtala med varandra i mindre grupper. Vi kommer dela in oss utifrån fyra olika teman:   Aktiviteter […]

7

ONS
Heldag

Strategiskt arbete med läs- och litteraturfrämjande för barn, träff 4 FULLTECKNAD

Regionbibliotek Stockholm bjuder in till en satsning där ni som bibliotek har en möjlighet att fördjupa ert arbete i långsiktigt och strategiskt arbete med läsfrämjande för barn i mellanåldern. Vi vänder oss till biblioteksmedarbetare som arbetar med […]

8

TOR
8.30 - 10.30

Digital inspirationsföreläsning om verksamhet med och för barn med funktionsnedsättning – Del 3 av 3

Välkommen till en inspirerande föreläsning om hur Stockholms stadsbibliotek arbetar med barn med funktionsnedsättning! Liv Fridell Holmsten, Mekka Adolfsson, Dzana Gecevic från Stockholms stadsbibliotek kommer att berätta om hur de arbetar i biblioteket, och Malin […]

9

FRE
9:00-11:00

Chefsmöte december

Välkommen på chefsmöte!   Inbjudan med möteslänk i Teams har skickats ut via mail. Innehåll för mötet skickas ut ca en vecka innan. Tid: 9 december kl. 9-11 Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams Anmälan: […]

14

ONS
10.00-12.00

Fokus läsning: Att skapa läsmod hos läsare med funktionsvarianter

LÄSMOD – Att hitta nya vägar till läsandet Vad är läsmod? Och hur kan man på olika kreativa sätt jobba för att hitta läsmodet hos läsovana personer? Jenny Friman berättar om sitt arbete med lättläst litteratur […]

14

ONS
8.00 - 9.00

Språktågetfrukost

Vill du berätta om något speciellt du gjort inom Språktåget? Vill du fråga kollegor på andra bibliotek om något? Vill du bara lyssna på samtalet? Varmt välkommen till en timme utan dagordning då vi samtalar […]

14

ONS
14-15.30

Träff om Läsfrämjandelyftet: idéer

Välkommen till en träff som fokuserar planer och idéer på satsningar där bidraget från Kulturrådets läsfrämjandelyft används. Det kommer inte att finnas en förbered dagordning mer än att de som deltar lyssnar, berättar och frågar […]

15

TOR
10-12

Möte med Skrivnätverket

Mötet kommer att fokusera hur skrivverksamhet på biblioteken kan komma igång och hur skrivverksamhet kan främja biblioteket som en flerspråkig arena. Om du är intresserad av Skrivnätverket, eller vill vara med i det,  kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se […]

Januari 2023

17

TIS
9-11

Stärk din roll som läsfrämjare genom skrivande, fysiska träffar: Träff 1 av 4.

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie […]

18

ONS
9-11

Stärk din roll som läsfrämjare genom skrivande, digitala träffar: Träff 1 av 4.

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie […]

19

TOR
10.00-12.00

Fokus läsning – Bland travar av böcker och trendbrytande barn

Varmt välkommen till årets första Fokus läsning! Till denna träff har vi bjudit in Amanda Stenberg och Natalia Tapia Pardo från TioTretton. Det kommer att handla om barns läsning, varför begreppet läsfrämjande går att ifrågasätta […]

31

TIS
9-11

Stärk din roll som läsfrämjare genom skrivande, fysiska träffar: Träff 2 av 4.

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie […]

Februari 2023

1

ONS
9-11

Stärk din roll som läsfrämjare genom skrivande, digitala träffar: Träff 2 av 4.

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie […]

7

TIS
14 - 15

Digitalt Språktågetfika

Vill du berätta om något speciellt du gjort inom Språktåget? Vill du fråga kollegor på andra bibliotek om något? Vill du bara lyssna på samtalet? Varmt välkommen till en timme utan dagordning då vi samtalar om […]

14

TIS
9-11

Stärk din roll som läsfrämjare genom skrivande, fysiska träffar: Träff 3 av 4.

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie […]

15

ONS
9-11

Stärk din roll som läsfrämjare genom skrivande, digitala träffar: Träff 3 av 4.

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie […]

22

ONS
08:30-16:00

Film på bibliotek

Varmt välkommen till en heldagskonferens om att se, prata och skapa film på bibliotek.   Mer information kommer!

Mars 2023

7

TIS
9-11

Stärk din roll som läsfrämjare genom skrivande, fysiska träffar: Träff 4 av 4.

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie […]

8

ONS
9-11

Stärk din roll som läsfrämjare, digitala träffar: Träff 4 av 4.

Vi träffas vid fyra tillfällen för att genom skrivövningar utforska och reflektera kring läsfrämjaruppdraget i ett bibliotekssammanhang. Utgångspunkten är att skrivandet och samtal om det vi skriver är professionsutvecklande. Målet är stärkt roll som bibliotekarie […]

15

ONS
09.00-16.00

Ungas läsande och skrivande – En heldag med fokus unga och bibliotek

En fysisk heldagskonferens med fokus unga och bibliotek. Mer information fylls på löpande.

16

TOR
10.00-12.00

Fokus läsning – Spel på bibliotek

Varmt välkomna till en Fokus läsning-träff där vi kommer att prata om Spel på bibliotek! Mer information kommer.     Kontaktpersoner: Mikaela Svärd, mikaela.svard@regionstockholm.se Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson@regionstockholm.se

22

ONS
10-12

Möte med Skrivnätverket

Digitalt möte med Regionbibliotek Stockholms nätverk för skrivande på bibliotek. Tid: 10-12 Om du är intresserad av nätverket och/eller vill vara med på mötet kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se

April 2023

26

ONS
10.00-12.00

Fokus läsning – Högläsning

Varmt välkommen till en Fokus läsning-träff med temat Högläsning för alla!     Mer information kommer!   Kontaktpersoner: Mikaela Svärd, mikaela.svard@regionstockholm.se Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson@regionstockholm.se

Maj 2023

3

ONS
8 - 9

Digital Språktågetfrukost

Vill du berätta om något speciellt du gjort inom Språktåget? Vill du fråga kollegor på andra bibliotek om något? Vill du bara lyssna på samtalet? Varmt välkommen till en timme utan dagordning då vi samtalar om […]