Bibliotek i Stockholms län (Stockholmsregionen)
Regionbibliotek Stockholm arbetar med biblioteksutveckling tillsammans med folkbiblioteken i regionen, genom att att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. I Stockholmsregionen finns 26 kommuner och fler än 100 bibliotek.

Förutom folkbiblioteken finns det andra bibliotekstyper i regionen, som forskningsbibliotek, skolbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek och fängelsebibliotek. Folkbibliotekens bestånd går att söka gemensamt i AB katalogsök.

Folkbiblioteken i Stockholmsregionen

Här listas kommuner som har bokbussar:
Bokbussar

Bokbåten
I länet finns även en bokbåt som ger  biblioteksservice till alla boende i Stockholms skärgård. Bokbåten drivs av Norrtälje kommun i samarbete med Värmdö, Haninge och Österåkers kommuner med stöd av Region Stockholm.
Information om bokbåten finns här.

Här finns kontaktuppgifter till samtliga sjukhusbibliotek som drivs av Region Stockholm:
Sjukhusbibliotek

Hela landet:
Nationell medieförsörjning och resursbibliotek