Träff regionala transporter

Regionbibliotek Stockholm ansvarar för transporterna av fjärrlån mellan folkbiblioteken i Stockholms län. I samarbetet ingår även Finlandsinstitutet och Mångspråkiga lånecentralen. För att få en överblick och aktuell lägesbild beslöt Regionbibliotek Stockholm hösten 2023 att göra […]

Samtal om spel på bibliotek

Varmt välkommen till ett fördjupat samtal om spel på bibliotek! Hur kan vi arbeta spelfrämjande på bibliotek? Varför ska bibliotek arbeta med spel? Är spel läsfrämjande? Dessa frågor och många fler diskuterar vi tillsammans med […]

Vi skriver – om bibliotek och skrivande

Regionbibliotek Stockholm har tagit fram en inspirations- och metodbok som riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek och som är intresserad av skrivande.   Boken Vi skriver – om bibliotek och skrivande, handlar om biblioteket som […]

Träff med ungnätverket

Varmt välkommen till en träff med ungnätverket!     På nätverksträffen kommer vi att fördjupa oss i ett samtal kring att nå unga genom andra aktörer, som till exempel fritidsgårdar, ideella föreningar, kulturskola och så […]

Skrivtävling för unga i sommar!

I sommar arrangerar Regionbibliotek Stockholm en skrivtävling för unga i åldrarna 14-21 i samarbete med Ponton. Vi vill gärna att du som arbetar med skrivande på bibliotek engagerar unga i din kommun att delta i […]

Shared reading: nätverksträff för läsledare

Träff för Regionbibliotek Stockholms nätverk för läsledare inom shared reading. Mer information kommer! För frågor om nätverket kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se  

Möte med Skrivnätverket, fokus skrivtävling

Möte med Regionbibliotek Stockholms skrivnätverk. Vi kommer att fokusera skrivtävlingar. Mer information kommer! Om du undrar över något som har med skrivnätverket att göra kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se Om du har frågor om skrivtävlingen som Regionbibliotek Stockholm […]

Unga och skrivande: nätverksträff 

Välkomna till en digital träff som handlar om unga och skrivande. Detta är en nätverksträff för Regionbibliotek Stockholms skrivnätverk. Denna träff är alla som är intresserade av unga och skrivande välkomna, oavsett om du är […]

Workshop om textsamtal och skrivande med Malin Isaksson

I sommar arrangerar Regionbibliotek Stockholm en skrivartävling för unga i åldrarna 14-21 i samarbete med Ponton. Vi vill gärna att du som arbetar med skrivande på bibliotek engagerar unga i din kommun att delta i […]

Aktivt arbete med tillgänglighetsfrågor på biblioteken i Täby

För att göra arbetet med tillgänglighet till en ständigt aktuell fråga införde biblioteken i Täby så kallade perceptionsronder. En lärdom från arbetet är att området inbegriper många perspektiv och att det alltid finns nytt att […]