Nätverksträff Shared reading

Välkommen på en nätverksträff om Shared reading, för medarbetare vid folkbibliotek i Stockholms län som gått läsledarkurs i Shared reading.   Tid: 20 april, kl. 9 – 11.30 Plats: Tranströmerbiblioteket Medborgarplatsen, Götgatan 54 För vem? […]

Bokbåten 70 år

Sedan 1953 har bokbåten två gånger per år besökt Stockholms ytterskärgård och erbjudit läsupplevelser till de bofasta öborna. Under en vecka på våren och en vecka på hösten gör bokbåten uppehåll vid 23 bryggor från […]

Bortom pinnar och kronor – hur visar vi värdet av offentliga verksamheter?

Onsdag 29 mars bjuder Lidingö stad och Lidingö stadsbibliotek in till en workshop där vi tillsammans försöker hitta ett sätt att visa effekten – och därmed värdet –  av vår verksamhet. Med tuffare ekonomiska tider […]

Webbinarium om barnets rätt i bibliotek

Välkommen till lanseringen av Barnets rätt i bibliotek! Ett efterlängtat inspirations- och fortbildningsmaterial om att arbeta med barnets rättigheter på bibliotek. Det består av fyra filmer och en vägledning. Under webbinariet får du veta mer […]

Digital timme

Välkommen till en digital träff då vi ses och pratar om ett aktuellt ämne utifrån en föreläsning, artikel eller kurs som ni deltagare tagit del av innan. I fokus för träffen ”Digital timme” är möjlighet […]

Digital timme

Välkommen till en digital träff då vi ses och pratar om ett aktuellt ämne utifrån en föreläsning, artikel eller kurs som ni deltagare tagit del av innan. I fokus för träffen ”Digital timme” är möjlighet […]

Att sprida text på rätt sätt

Upphovsrätt på bibliotek. Under senare år har frågan kring vad biblioteken kan publicera i sina digitala kanaler fått större uppmärksamhet än tidigare. Vilka tillstånd krävs för att lägga upp en sagostund på bibliotekets hemsida?

Kurs i Shared Reading

Under april-maj erbjuds en ny utbildning i Shared reading – Läsa tillsammans. Utbildningen arrangeras av Biblioteksutveckling Region Uppsala, med möjlighet för fyra biblioteksmedarbetare från Stockholms län att anmäla sig. Kursen ger träning i att leda […]

Nätverksträff om digital delaktighet och kompetens

Välkommen på en nätverksträff om digital delaktighet och kompetens för biblioteksmedarbetare i Stockholms län. Vi kommer att få lyssna på ett inspirerande exempel från Biblioteken i Kungsbacka och samverkansprojektet ”Mera digital”. Isabelle Kristensen som är […]

Digitalt samtal om flerspråkig språkutveckling

Välkommen till ett digitalt samtal om flerspråkig språkutveckling! Inför träffen ser du föreläsningen med leg logoped Laleh Nayeb. Den blir utgångspunkten för vårt samtal. Tänk gärna på vad det du hör i föreläsningen innebär för […]