Nytt kalendarium på ny webbplats!

Vi har flyttat till en ny webbplats! Därför hittar du nu vårt kalendarium och alla våra aktiviteter för länets folkbibliotek på den nya webben. I början av februari lanserade Region Stockholm en ny webbplats som […]

Nu flyttar vi till en ny webbplats!

I början av februari lanserade Region Stockholm en ny webbplats som är gemensam för hela organisationen. I samband med det flyttar Regionbibliotek Stockholm in på Region Stockholms nya webb och får en helt ny webbsida. […]

Vi skriver – om bibliotek och skrivande

Regionbibliotek Stockholm har tagit fram en inspirations- och metodbok som riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek och som är intresserad av skrivande.   Boken Vi skriver – om bibliotek och skrivande, handlar om biblioteket som […]

Skrivtävling för unga i sommar!

I sommar arrangerar Regionbibliotek Stockholm en skrivtävling för unga i åldrarna 14-21 i samarbete med Ponton. Vi vill gärna att du som arbetar med skrivande på bibliotek engagerar unga i din kommun att delta i […]

Aktivt arbete med tillgänglighetsfrågor på biblioteken i Täby

För att göra arbetet med tillgänglighet till en ständigt aktuell fråga införde biblioteken i Täby så kallade perceptionsronder. En lärdom från arbetet är att området inbegriper många perspektiv och att det alltid finns nytt att […]

Barns och ungas bibliotek: en kunskapsöversikt

av lektor Amira Sofie Sandin och adjunkt Emma Berge Kleber, Högskolan i Borås Skriften finns att beställa i bokhandeln och nätbokhandeln, och går även att ladda ner till höger på sidan, samt på DiVA-portalen. Barns […]

”Att jag vid 88 års ålder skulle börja skriva dikter, det hade jag aldrig trott”

Regionbibliotek Stockholm fortsätter att fokusera skrivande på bibliotek och nu släpps boken ”Vi skriver – om bibliotek och skrivande”. Boken innehåller texter om skrivande ur olika perspektiv och tips, inspiration och handledningar för den som […]

Nätverksträff – digital delaktighet och kompetens

Välkommen på en nätverksträff inom digitala frågor för biblioteksmedarbetare i Stockholms län. Denna träff kommer att ha AI-tema med fokus på mer praktiska verktyg och tillämpningar. En träff med gemensamt lärande och folkbibliotekens perspektiv i […]

Digital bokrelease: Barns och ungas bibliotek – en kunskapsöversikt

Området barn och unga på bibliotek är spänner över mycket. Hur vet vi att vi jobbar med rätt saker och på rätt sätt? Genom att ta del av studier som gjorts kan vi få hjälp […]

Förberedande träff: Vi bygger tillsammans – litteratur

Träffen är en del av Regionbibliotek Stockholms satsning Vi bygger tillsammans – litteratur. Inbjudan går ut till bibliotekscheferna på folkbiblioteken i Stockholms län. Datum: Onsdag 13 mars Tid: Kl. 09.00-11.00 Plats: Digitalt på Teams Kontakt: sofie.samuelsson@regionstockholm.se