Bokbåtens turlista för hösten 2022

Nu är höstens turlista för Bokbåten släppt. Mellan den 3–7 oktober 2022 trafikeras totalt 23 bryggor i Stockholms skärgård. Bokbåten drivs av Norrtälje kommun i samarbete med Haninge, Värmdö och Österåkers kommuner och med stöd […]

Stärkt läs- och skrivfrämjande

Regionbibliotek Stockholms handlingsplan för läs- och skrivfrämjande gäller under perioden 2021 till 2023. Syftet med handlingsplanen är att bidra till att professionalisera det läsfrämjande arbetet, för att på det sättet stärka läs- och skrivfrämjande på […]

Digital inspirationsföreläsning om verksamhet med och för barn med funktionsnedsättning – Del 3 av 3

Välkommen till en inspirerande föreläsning om hur Stockholms stadsbibliotek arbetar med barn med funktionsnedsättning! De kommer att berätta om hur de arbetar i biblioteket, och Malin Bernt som tidigare arbetade i  Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer att […]

Regionbibliotek Stockholm söker en utvecklingsledare inom läsfrämjande och litteratur

Vi söker en utvecklingsledare inom läsfrämjande och litteratur till Regionbibliotek Stockholm. I tjänsten ingår att, tillsammans med kollegor på regionbiblioteket och övriga länskulturfunktioner, arbeta för att stärka arbetet med läsning och litteratur i Stockholmsregionen. Om […]

Nätverksträff om barnbibliotek

Välkommen till höstens nätverksträff om barnbibliotek! Träffens tema är nationella minoriteter, och barnbibliotekarien från Finlandsinstitutet Linda Åkerlund medverkar för att berätta om den sverigefinska minoriteten och vad resursbiblioteken kan bistå folkbiblioteken med. Vi kommer att […]

Hälsning från Regionbibliotekets sommarjobbare

Hej! Vi heter Selma och Ottilia och har sommarjobbat på regionbiblioteket på Region Stockholms kulturförvaltning. Vi fick i uppdrag att besöka bibliotek i Stockholms län för att anteckna och fotodokumentera våra intryck, då Regionbibliotek Stockholm […]

Nätverksträff: Digital delaktighet

Välkommen på en nätverksträff om digital delaktighet för biblioteksmedarbetare i Stockholms län (inom nätverket för digital delaktighet och digital kompetens). Temat för träffen är bibliotekens arbete med digital delaktighet/digital kompetens, i samverkan med andra aktörer […]

Nätverksträff: Förmedling på flera språk – möjligheter och utmaningar

Välkommen till en träff om förmedling på flera språk – utmaningar och möjligheter Träffen är öppen för alla intresserade biblioteksmedarbetare i Stockholms län och är en plats för erfarenhetsutbyte.   Datum:     Torsdag 13 oktober […]

Välkommen till regionbiblioteket Anne Stigell!

Från och med den 7 juni arbetar Anne Stigell som ledare för samverkanskansliet på Regionbibliotek Stockholm. Här presenterar Anne sig lite närmare och berättar om sitt uppdrag. Vad har du för bakgrund?Hela mitt yrkesliv har […]

Nätverksträff: Mediefrågor

Mer information, program och anmälningslänk kommer efter sommaren. Notera gärna datumet redan nu. Datum: Torsdag 20 oktober Tid: 9-11 Plats: Ännu inte klart Kontaktpersoner: Julia Keller och Britt Löfdahl Välkomna!