Fokus läsning – Högläsning

Varmt välkommen till en Fokus läsning-träff med temat Högläsning för alla!     Mer information kommer!   Kontaktpersoner: Mikaela Svärd, mikaela.svard@regionstockholm.se Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson@regionstockholm.se

Fokus läsning – Spel på bibliotek

Varmt välkomna till en Fokus läsning-träff där vi kommer att prata om Spel på bibliotek! Mer information kommer.     Kontaktpersoner: Mikaela Svärd, mikaela.svard@regionstockholm.se Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson@regionstockholm.se

Läs vårt nyhetsbrev för november 2022

Läsfrämjande, krisberedskap och kreativt skrivande är några av de ämnen som våra olika arrangemang tar upp under årets sista veckor. Här i vårt senaste nyhetsbrev finns de olika arrangemangen presenterade liksom en länk till vårt kalendarium. Inför 2023 vet vi redan nu att det vi kommer arrangera en ung-konferens i mars, att bokbåten fyller 70 år och självklart fortsätter arbetet med vår läs- och skrivsatsning.

Digital Språktågetfrukost

Vill du berätta om något speciellt du gjort inom Språktåget? Vill du fråga kollegor på andra bibliotek om något? Vill du bara lyssna på samtalet? Varmt välkommen till en timme utan dagordning då vi samtalar om […]

Digital Språktågetfrukost

Vill du berätta om något speciellt du gjort inom Språktåget? Vill du fråga kollegor på andra bibliotek om något? Vill du bara lyssna på samtalet? Varmt välkommen till en timme utan dagordning då vi samtalar om […]

Digitalt Språktågetfika

Vill du berätta om något speciellt du gjort inom Språktåget? Vill du fråga kollegor på andra bibliotek om något? Vill du bara lyssna på samtalet? Varmt välkommen till en timme utan dagordning då vi samtalar om […]

Digital konferens: Barn, bibliotek och forskning 2022

Varmt välkomna till Barn, bibliotek och forskning som i år har temat Läsning! Konferensen är digital för tredje året i rad, och innehåller som tidigare inspelade föreläsningar med samtalsfrågor till, samt kringmaterial i form av […]

Frukostträff om Digital kompetens  

Under de senaste åren har biblioteken tagit del av den nationella satsningen Digitalt först med mycket inspiration och lärresurser. Många bibliotek har också fått extra medel genom Stärkta bibliotek för personalens kompetensutveckling. Hur har det […]

Alltid redo? – Tematräff om krisberedskap på bibliotek

Ett samhälle kan drabbas av kriser i olika former och i olika omfattning. Råden om hur vi kan öka beredskapen inom kommun och offentlig verksamhet är många, men vilken roll har biblioteken inom kommunens krisberedskap? […]

Möte med Ungnätverket

Digitalt möte med Regionbibliotek Stockholms nätverk med fokus ung. Tid: 10-12 Om du är intresserad av nätverket och/eller vill vara med på mötet kontakta sofie.samuelsson@regionstockholm.se