Barnbibliotekariers kompetens

Barnbibliotekarier samarbetar alltmer med andra professioner så som förskollärare, BHV-sjuksköterskor och ledare inom idrotten. Vad kan bibliotekarierna bidra med i samarbetet? För att besvara den frågan behöver kompetensen formuleras. Både för bibliotekarierna själva och inför […]

Forskningsstudie om barnbibliotekariers kompetens

Barnbibliotekarier samarbetar alltmer med andra professioner i och med Bokstart och liknande verksamheter. Vad kan bibliotekarierna bidra med i samarbetet? Jag tror att det är viktigt att kunna formulera detta, både för bibliotekarierna själva och […]

Barnbibliotekariers kompetens – en forskningsstudie

Syfte: Barnbibliotekarier samarbetar alltmer med andra professioner i och med Bokstart och liknande verksamheter. Då är det viktigt att kunna formulera kompetensen, både för bibliotekarierna själva och inför andra. Vad kan bibliotekarierna bidra med i samarbetet? […]

Självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal

Med anledning av Digitalt först med användaren i fokus, den nationella satsningen på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal, finns nu ett självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal. Självskattningstestet är öppet för alla och finns på […]

Digitalt först med användaren i fokus – Information och länkar

Den här sidan handlar om den nationella satsningen på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal – Digitalt först med användaren i fokus. Regeringens uppdrag till KB om digitalt kompetenslyft I december 2017 gav regeringen Kungliga biblioteket […]

Kompetens och lärande på arbetsplatsen

Välkommen till ett program med Henrik Kock i vår serie Alltid på en onsdag den 2 oktober! Att utveckla personalens kompetens beskrivs idag av många som en viktig utmaning i arbetslivet. Men vad menar vi […]

Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse

En studie av Projekt Kompetensen inom Regionbibliotek Stockholm av Pamela Schultz Nybacka. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 10. Jakten på bibliotekens legitimitet i samhället och bibliotekariernas kompetens inför framtiden blir allt mer intensiv i takt med att […]

Tekniskt okunnig men digitalt kompetent

Nästa artikel ur Länsnytt nr 3 om digital delaktighet, är en personlig berättelse av Cecilia Bengtsson. I nästan hela mitt liv har jag gått omkring och betraktat mig själv som tekniskt okunnig. Egentligen är inte […]

Kompetensen

Tid: 2012-2013 Kontaktperson: Cecilia Bengtson, cecilia.m.bengtsson@stockholm.se  (projektledare) Projektgruppen består av Cecilia Bengtsson, Lotta Aleman, Pia Borrman, Britt Löfdahl och Malin Ögland Den här informationen har även publicerats i länsnytt nr 2, 2012 Under 2012-2013 bedriver Regionbibliotek […]

Sociala medier: nåt för alla

Slutrapporten för projektet Sociala medier : nåt för alla. Inom projektet drevs en webbkurs i sociala medier kallad Delning.nu. Projektet pågick under perioden 1 mars till 31 december 2011 och drevs av Regionbibliotek Stockholm i […]

Referenskällor och webbverktyg

Delar av Regionbiblioteket besökte idag Danderyds bibliotek för att ge inspiration kring referenskällor och verktyg på webben. Under ett morgonmöte visade vi några av ILS mest användbara webbtjänster för bibliotekspersonal: Referensbiblioteket, Biblioteksbloggen, WebbIT, Bibblan svarar […]

Open space om framtidens kompetensbehov

Under 2012-2013 vill Regionbibliotek Stockholm driva projekt tillsammans med biblioteken i länet för att utforska hur framtidens biblioteksbehov ser ut och diskutera hur biblioteken kan möta de behoven ur ett kompetensperspektiv. Vi startar vårt projekt […]

Open space om framtidens kompetensbehov

Välkommen till en dag full av samtal! Under 2012-13 vill Regionbibliotek Stockholm driva projekt tillsammans med biblioteken i länet för att utforska hur framtidens biblioteksbehov ser ut och diskutera hur biblioteken kan möta de behoven […]