Självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal

Med anledning av Digitalt först med användaren i fokus, den nationella satsningen på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal, finns nu ett självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal.

Självskattningstestet är öppet för alla och finns på Regionbibliotek Uppsalas webbsida. På webbsidan finns mer information om självskattningstestet och hur det kan användas på den egna arbetsplatsen. Där finns även förslag på diskussionsfrågor att använda som ett underlag för en gemensam diskussion på arbetsplatsen efter att ni gjort testet.

Testet är framtaget i samarbete mellan läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Uppsala, Örebro och Stockholm.

Information om självskattningstestet

  • Det kommer vara möjligt att ta ut data på kommunnivå och på så sätt skapa en bild av en arbetsplats/organisations kompetenser.
    Vill ni göra det är det bra om medarbetarna anger kommun när de svarar.
  • Testresultatet kan användas som ett underlag för att diskutera digitala kompetenser på arbetsplatsen, eller arbeta vidare med tillsammans med regionbiblioteket.
  • Ett första resultat av testsvaren kommer att presenteras i april 2018. Det första testresultatet kommer att användas som utgångsläge inför arbetet med den nationella satsningen på ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal.

På individnivå:

  • Genom att fylla i testet synliggör du dina digitala kompetenser för dig själv.
  • Dina svar är helt anonyma. Svaren kommer alltid att redovisas på kommun- eller gruppnivå.
  • Du kan göra testet flera gånger och följa dig egen kunskapsutveckling.
  • Testet kommer att finnas tillgängligt under lång tid.

Självskattningstestet tar cirka 10 minuter att göra. Gör självskattningstestet eller läs mer här: Självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal

 

Ett första resultat av testet kommer att tas ut och analyseras efter 8 april och ligga till grund för arbetet inom ”Digitalt först med användaren i fokus”. Gör gärna innan 8 april för att komma med i första resultatomgången.

 

Har du frågor kring självskattningstestet och hur ni kan använda det på ditt bibliotek kan du kontakta mig:

Hanna Johansson, utvecklingsledare Stockholms län
Telefon: 08-12337920 / 072-5077915
E-post: hanna.k.johansson@sll.se

 

//Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

 

Relaterade poster