Kompetens och lärande på arbetsplatsen

Välkommen till ett program med Henrik Kock i vår serie Alltid på en onsdag den 2 oktober!
Att utveckla personalens kompetens beskrivs idag av många som en viktig utmaning i arbetslivet. Men vad menar vi med kompetensutveckling och hur kan kompetenssatsningar lyckas i betydelsen av mer kompetenta medarbetare och en bättre verksamhet?

Henrik Kock är fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet samt HELIX VINN Excellence Centre.
I sin forskning intresserar sig Henrik Kock för arbetsorganisation, ledarskap, verksamhetsutveckling och organisatorisk förnyelse, frågor kring lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, människors och idéers rörlighet i arbetslivet.

Välkommen till Alltid på en onsdag!

Tid: Onsdag den 2 oktober kl 10.00 – 12.00. Kaffe från 9.30
Plats: Regionbibliotek Stockholm, lokal Spelbomskan. Odengatan 63, t-bana Odenplan
Kostnad: 300 kr
Anmälan: via länken till höger senast 26 september
Information: Karin Sundström: karin.a.sundstrom@stockholm.se