Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse

En studie av Projekt Kompetensen inom Regionbibliotek Stockholm av Pamela Schultz Nybacka.
Regionbibliotek Stockholms skriftserie 10.

Jakten på bibliotekens legitimitet i samhället och bibliotekariernas kompetens inför framtiden blir allt mer intensiv i takt med att omvärlden förändras. I detta skifte har Regionbibliotek Stockholm spelat en alltmer handledande roll gentemot folkbiblioteken i länet. Denna skrift är av Pamela Schultz Nybacka som är verksam forskare och lärare på Södertörns högskola.

Läs den i pdf-format via länken till höger.