Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling

Aleman, Lotta, m fl, Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling (2009) Tvinningprojektets slutrapport, Regionbibliotek Stockholms skriftserie 3.

Boken presenterar åtta olika metoder för utveckling av biblioteksverksamhet. Metoderna har prövats av de biblioteken som deltagit i Tvinningprojektet, ett samarbete mellan Länsbiblioteken i Mellansverige. Metoderna är tvinning, studiebesök, tidskriftsklubben, pedagogiska bord, processkartläggning, fokusgrupper, observationer och kollegial observation.

Kapitelförfattare är Lotta Aleman, Anna-Stina Axelsson, Krister Hansson, Solveig Hedenström, Lena Lundgren, Länsbibliotek Dalarna, Kerstin Olsson och Malin Ögland.

Tvinningprojektet pågick åren 2007 – 2009 och det finansierades av Statens kulturråd samt de medverkande läns- och folkbiblioteken. Runt 40 bibliotek i nio län deltog. Projektledare var Anna-Stina Takala.

Beställ den tryckta boken via regionbiblioteket.kultur@sll.se eller läs den via länken till höger.