Språk som rikedom

Lundgren, Lena, Språk som rikedom – en möjlighet för Fisksätra – en utmaning för Nacka kommun (2008), Regionbibliotek Stockholms skriftserie 1.

Projektet Språk som rikedom, som har bedrivits vid biblioteket i Fisksätra under åren 2004 – 2007, har utvärderats av Lena Lundgren.

Boken kan beställas kostnadsfritt från Regionbibliotek Stockholm regionbiblioteket@stockholm.se
eller läsas online via länken här till höger under bilden.