Du är bland läsvänner

Du är bland läsvänner – prima bloggplock från Bokcirklar.se 2007-2010 (2010) Regionbibliotek Stockholms skriftserie. Red. Nina Frid, Annika Koldenius och Peter Wahréus.

Utgiven av Regionbibliotek Stockholm i samverkan med alla läns- och regionbibliotek i Sverige.

Boken beställs från Regionbibliotek Stockholm via e-post: regionbiblioteket.kultur@sll.se