Sociala medier: nåt för alla

Slutrapporten för projektet Sociala medier : nåt för alla. Inom projektet drevs en webbkurs i sociala medier kallad Delning.nu. Projektet pågick under perioden 1 mars till 31 december 2011 och drevs av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med ett antal läns- och folkbibliotek runtom i landet. Projektet finansierades av Internetfonden.

Delning var en nationell och kostnadsfri kurs som riktade sig till allmänheten. Under 2011 erbjöds kursen både på webben och genom handledning på lokala folkbibliotek runt om i landet. Därefter förlängdes kursen på webben till årsskiftet 2013/2014, med enbart webbsupport från länsbiblioteken.

Författare till slutrapporten är projektledare Sandra Sporrenstrand.
Se även projektsidan Sociala medier – nåt för alla samt det överordnade projektet IKT-lyftet/Digidel.

Projektet hade också en föregångare i det tidigare projektet Sociala medier – Hur funkar bloggar, Wikipedia, Facebook…? 

Ladda ner rapporten Sociala medier : nåt för alla som pdf till höger.

Delning.nu– En kort summering
Projektrapporten ovan har kompletterats med skriften Delning.nu– En kort summering av webbkursen inom projektet Sociala medier: nåt för alla. Summeringen rymmer några erfarenheter från kursen, reflektioner över kursdeltagandet och de behov som vi tror att kursen fyllde. Texten har skrivits av Annika Lissenko och Hanna Johansson som var kursens handledare på Regionbibliotek Stockholm 2012-2013.
Läs den texten här: Delning.nu– En kort summering