Slutrapport Bildanätverk

Av Åke Nygren

Projektet har haft ambitionen att utveckla folkbiblioteken som språkliga, digitala och demokratiska broar för lärande genom att nätverka, kartlägga folkbibliotekens lärmiljöer, samt inspirera till brobyggande biblioteksprojekt inom det livslånga lärandet.

Länk till rapporten på Issuu.