Nätverksträff – Fem tips om språk

Välkommen till Nätverket för språk! Den här träffen vänder sig till alla biblioteksmedarbetare som är intresserade av att utvecklas i arbetet med språk. Vi kommer få ta del av presentationer från olika verksamheter och sammanhang […]

Den röda tråden till informationskompetens

Under våren 2013 har jag haft den stora förmånen att få följa ett spännande projekt. Projektet syftar till att ge unga människor en sammanhängande utbildning i informationskompetens, från gymnasieskolans årskurs 1 till högskolans terminer av […]

Kompetensen

Tid: 2012-2013 Kontaktperson: Cecilia Bengtson, cecilia.m.bengtsson@stockholm.se  (projektledare) Projektgruppen består av Cecilia Bengtsson, Lotta Aleman, Pia Borrman, Britt Löfdahl och Malin Ögland Den här informationen har även publicerats i länsnytt nr 2, 2012 Under 2012-2013 bedriver Regionbibliotek […]

Sociala medier: nåt för alla

Slutrapporten för projektet Sociala medier : nåt för alla. Inom projektet drevs en webbkurs i sociala medier kallad Delning.nu. Projektet pågick under perioden 1 mars till 31 december 2011 och drevs av Regionbibliotek Stockholm i […]

Wikipedia i kunskapssamhället

Vad innebär Wikipedia för vårt tänkande, kunskapande och nätverkande? Hur kan man arbeta med Wikipedia i skolan och vad är Wiki skills? Välkommen till Alltid på en onsdag med Per Falk. Den digitala utvecklingen förändrar […]

Referenskällor och webbverktyg

Delar av Regionbiblioteket besökte idag Danderyds bibliotek för att ge inspiration kring referenskällor och verktyg på webben. Under ett morgonmöte visade vi några av ILS mest användbara webbtjänster för bibliotekspersonal: Referensbiblioteket, Biblioteksbloggen, WebbIT, Bibblan svarar […]

Fortbildning i våra grannlän – skarpvässade 13 saker

I förra veckan var jag runt på tre orter runt Mälaren – Eskilstuna, Västerås och Örebro – och berättade om den webbaserade kursen Delning.nu. Jag berättade också om lärresursen Webbit. I våra grannlän startas nu […]

Lär dig själv via Webbit

Nyfiken på QR-koder och webbverktyg som Dropbox, Issuu eller SurveyMonkey? Eller intresserad av tips på bra faktakällor på nätet? I båda fallen kan det vara idé att kolla WebbIT, som samlar fortbildningsresurser i form av filmer, […]

Slutrapport Bildanätverk

Av Åke Nygren Projektet har haft ambitionen att utveckla folkbiblioteken som språkliga, digitala och demokratiska broar för lärande genom att nätverka, kartlägga folkbibliotekens lärmiljöer, samt inspirera till brobyggande biblioteksprojekt inom det livslånga lärandet. Länk till […]