Sociala medier – Hur funkar bloggar, Facebook, Wikipedia…?

Slutrapport för projektet Sociala medier – Hur funkar bloggar, Facebook, Wikipedia…? En kurs för dig som vill veta mer, av Anna-Stina Takala

Projektet drevs under perioden 1 februari 2010 – 31 januari 2011 av Regionbibliotek Stockholm, tillsammans med folkbibliotek i Stockholms län samt delar av folkbildningen i länet. Samarbetet mellan bibliotek och folkbildning lyftes också inom Stockholms läns Bildningsförbunds verksamhet.

Se även fortsättningsprojektet Sociala medier – nåt för alla samt det överordnade projektet IKT-lyftet.