Sociala medier på biblioteken

– en blogg från Biblioteksrådet i Stockholms län 2010-2016

Regionbibliotek Stockholm drev på uppdrag av Stockholms läns Biblioteksråd arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” 2010-2016. Arbetsgruppen ordnade konferenser och omvärldsbevakade inom området.

Arbetsgruppen bildades 2010 då Regionbiblioteket tillsammans med Ekerö bibliotek arrangerade en heldagsworkshop om sociala medier på bibliotek med syftet att diskutera strategier och policys. En ny konferens arrangerades 2012 med kommunikation och interaktion i fokus. 2014 anordnades ytterligare en konferens med inriktning integritet och juridik, samt en heldag 2015 som tog upp frågor kring normkritik, bilder och ungas digitala närvaro. Våren 2016 ordnades en halvdag om algoritmer och filterbubblor.

Arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” har bestått av medarbetare från olika bibliotekstyper i länet, deltagarna har skiftat genom åren. Gruppen har omvärldsbevakat, diskuterat aktuella teman, bloggat och planerat. Arbetsgruppen ”Sociala medier på biblioteken” avslutade sitt uppdrag vid årsskiftet 2016/2017. Våren 2016 genomfördes en enkät för att utvärdera arbetsgruppens insatser och undersöka bibliotekens användning av sociala medier.

Det här dokumentet innehåller också alla de blogginlägg som publicerades 2010-2016 på bloggen sociala medier på biblioteken. Dokumentet är arrangerat så att det senaste inläggen är först publiceras och sist i dokumentet det allra första blogginläggen.

Läs slutrapporten via länken till höger.