Barnbibliotekariers kompetens – en forskningsstudie

Syfte: Barnbibliotekarier samarbetar alltmer med andra professioner i och med Bokstart och liknande verksamheter. Då är det viktigt att kunna formulera kompetensen, både för bibliotekarierna själva och inför andra. Vad kan bibliotekarierna bidra med i samarbetet?
Forskarna Åse Hedemark (Uppsala universitet) och Jenny Lindberg (Bibliotekshögskolan i Borås) har tangerat frågan om barnbibliotekariers kompetens i sina tidigare gemensamma studier, och har formulerat att den är mångfacetterat och vagt formulerad hos de yrkesaktiva själva.

Mål: Jenny Lindberg fick hösten 2018 ett uppdrag av regionbiblioteket att fördjupa sig i frågan med hjälp av fokusgrupper med barnbiblioteksmedarbetare och bibliotekschefer i Stockholms län. Rapporten väntas komma i början av 2019.

Frågeställningar inför projektet

Hallonbergens bibliotek
Foto Pia Borrman

Hur ser barnbibliotekariers kompetens ut? Vad används till?
Hur förvärvas den? Hur upprätthålls den och utvecklas?
Vad förväntar sig barn och unga av barnbibliotekariernas kompetens? Hur motsvarar kompetensen behovet hos barn och unga?
Vad förväntar sig förskolepedagoger och andra vuxna förmedlare? Tillgodoses förmedlarnas behov före barnens?
Behövs en annan kompetens än den traditionella bibliotekariens om biblioteket ska vara samtida och angeläget?

Många B&I-studerande läser bara lite eller ingenting alls om biblioteksverksamhet för barn och unga under utbildningen. Hur undviker vi att reproducera hur man alltid arbetat på barnavdelningarna, om de nyutbildade enbart lär sig på arbetsplatsen? Hur utnyttjar vi den akademiska kunskapen de har med sig från högskolan?

Vad vill vi att biblioteket ska vara för barn och unga, och för deras förmedlare? -> Hur blir detta till? -> Vilken kompetens behövs?

Läs rapporten från projektet: Barnbibliotekariers kompetens, av Jenny Lindberg, 2019.