”Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället”

MikloFront– En studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek

Det här är en rapport över en studie som Miklo genomfört på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm under hösten 2015. Asylsökande från olika delar av Stockholm och med ursprung från olika emigrationsländer har intervjuats och bibliotekspersonal har intervjuats, för att identifiera hur biblioteken kan utveckla sin service för de av sina användare som är asylsökande.

(På sidan 2 i rapporten framgår att det finns några bilagor, dessa är dock inte publicerade här.)

Den 3/2, 2016 presenterar Carlos Rojas rapportens resultat och för ett samtal utifrån det. Anmälan och mer information här. Välkommen.