Biblioteket i lokalsamhället & exempel på metoder för att kartlägga sitt lokalsamhälle.

Rapporten ”Biblioteket i lokalsamhället” är en fördjupning skriven av Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm med inriktning på biblioteket i lokalsamhället.

Rapporten består av två delar. I den första konstaterar hon att lokalsamhället är en geografisk plats där människors vardagsliv pågår och där det finns olika aktörer. Biblioteket kan vara en viktig aktör för lokalsamhällets demokratiarbete, status och utveckling beroende på i vilken kontext man befinner sig i. Samhällsutvecklingen påverkar bibliotekens och lokalsamhällens roller och förutsättningar.

Den andra delen fokuserar på hur man kan få ökad kännedom om sitt lokalsamhälle. Genom att som bibliotek skaffa sig kunskap om lokalsamhället, dess aktörer, demografi, möjligheter och utmaningar kan biblioteket utforma verksamheten ännu mer efter lokala behov och förutsättningar. Information om lokalsamhället finns i olika källor t.ex. kommunens hemsida, statistik, databaser, personliga kontakter, lokaltidning, anslagstavlor och nätverkande. I rapporten ges också olika exempel på bibliotek i Stockholm län som på olika vis arbetar med att få ökad kännedom om diverse områden och som använt olika informationskällor och metoder.

En röd tråd i rapporten är samverkan och prioriterade målgrupper i en tid då bibliotek står för både tradition och förnyelse.

Rapporten finns att ladda ned till höger på den här webbsidan.

Foto: Cecilia Bengtsson

Affisch från utställningen ”Tillsammans. En utställning om att leva, tänka och handla tillsammans”  som fanns på Mångkulturellt centrum 2010-2011.