Bemötande på bibliotek

Sundström, Karin, Bemötande på bibliotek – både service management och solidaritet (2008), Regionbibliotek Stockholms skriftserie 2.

Våren 2008 gjorde Karin Sundström ett fördjupningsarbete om bemötande.

Att bemötande är viktigt på bibliotek håller nog de flesta med om. Men hur och varför? Begreppet bemötande och bilden av ett gott bemötande kan i förstone verka självklara, men om man går litet mer på djupet så blir det genast mer komplext. Denna fördjupning är ett försök att ge olika infallsvinklar på området bemötande i allmänhet och på biblioteken i synnerhet. Tanken är att rapporten ska ge en viss överblick och tips på vidareläsning inom olika delområden.

Läs boken via länken till höger.