Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg – En rapport

Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg. Ett praktikarbete av Sarah Magnusson på Regionbibliotek Stockholm inom ramen för Litteraturvetenskapen på Stockholms universitet våren 2012. Våren 2012 skrev Sarah Magnusson en rapport om ”Skönlitteratur inom friskvård, vård […]

Gåvans logik & ”folkbiblioteksdilemmat”

Gåvans logik & ”folkbiblioteksdilemmat” – två sätt att öka förståelsen för ickeanvändandet av folkbibliotek. Nick Jones är bibliotekschef i Huddinge kommun och har stor erfarenhet av chefskap och folkbibliotek. Erfarenheten sträcker sig från lokala bibliotek […]

Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer…

Välkomna till konferensen Sociala medier på biblioteken – Fortsättning följer… En dag då vi inspireras och delar med oss av våra erfarenheter  från arbetet i sociala medier. Biblioteksrådet i Stockholms län anordnade 2010 en heldagsworkshop […]

Alla välkomna?

Alla välkomna? Om bemötande av personer med kognitiva funktionsnedsättningar. På biblioteken möter vi ständigt olika personer, och ibland blir mötena inte så bra. Kanske upplever vi en del personer som annorlunda, ja rent av besvärliga […]

Arbetsmöte för PR-ansvariga

Välkommen till arbetsmöte för PR-ansvariga i Hallonbergen (del 2 av mötet i Åkersberga som blev avbrutet p.g.a. utrymning/brandlarm) Tema: Bibliotekens kommunikation med nya besökare Vallentuna: hur arbetar biblioteken med bemötandefrågor? Bemötande som en del av […]

Ordet som verktyg

Textrespons på skrivarverkstaden. Vi talar om att lyssna till, bekräfta och hur man kan bemöta ungdomars texter. Kursdag 4 för redan anmälda. Läs om kursstarten för mer information. Information i pdf-format

Bemötande på bibliotek

Sundström, Karin, Bemötande på bibliotek – både service management och solidaritet (2008), Regionbibliotek Stockholms skriftserie 2. Våren 2008 gjorde Karin Sundström ett fördjupningsarbete om bemötande. Att bemötande är viktigt på bibliotek håller nog de flesta […]