2894 ord om bibliotek, läsfrämjande, litteracitet, normkritik & delaktighet

SkärmklippLäsning2Den här artikeln bygger på den föreläsning som jag höll på Jordbro Kulturdagar den nionde april, 2014 kring bibliotek, litteracitet, läsfrämjande, normkritik och delaktighet. Rapporterna om sjunkande läsförmåga kommer regelbundet. Metoderna, projekten och aktiviteterna att motverka detta är många och biblioteken fyller viktiga funktioner. Läsning och läsförmåga omges dock av många olika faktorer och i den här artikeln lyfter jag några aspekter kring detta till exempel att vi idag läser i flera olika format och på många olika sätt. /Cecilia Bengtsson