Världens utmaning eller hopplöst fall?

En lägesrapport om arbetsplatsbibliotek i Sverige år 2010
författad av Nina Frid på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm.