Digital tematräff – Lättläst på olika sätt!

Varmt välkommen till Lättläst på olika sätt! En tematräff där vi samtalar om lättläst, språk och tillgänglighet! Temat för denna träff är lättläst litteratur och vänder sig till alla som arbetar med lättläst på något […]

Ungas röster i centrum

Kan vi se på läsande och skrivande som en kollektiv och social aktivitet? Ja, tyckte många av de medverkande på Ungas läsande och skrivande på bibliotek, en heldagskonferens anordnad av Regionbibliotek Stockholm.

Kurs i Shared Reading

Under tre heldagar i slutet av november 2018 arrangerar Regionbiblioteken i Uppsala och Stockholm tillsammans med The Reader en ny utbildning i Shared Reading – Läsa tillsammans. Kursen ger träning i att leda litteratursamtal enligt […]

Möten med läsning – när bibliotekens verksamhet når fler

Möte med läsning –  det kan vara någons första möte med litteraturen. Ett riktigt högtidligt ögonblick kanske. Det kan också vara något mer vardagligt, som när en grupp träffas och läser och diskuterar veckans nyheter tillsammans. […]

Läsecirkelkurs för barn- och ungdomsbibliotekarier

Att leda läsecirklar och bokklubbar Tillsammans med Stockholms stadsbibliotek arrangerar vi en kurs om att leda läsecirklar. Den riktar sig till dig som arbetar med barn och unga, och omfattar två tillfällen med hemuppgift emellan. […]

Läsandets cirkel

I arbete med ett projekt fick jag i vintras anledning att använda Aidan Chambers modell Läsandets cirkel som finns beskriven i Böcker omkring oss: om läsmiljö. Modellen visar att läsande handlar om mer än att […]

2894 ord om bibliotek, läsfrämjande, litteracitet, normkritik & delaktighet

Den här artikeln bygger på den föreläsning som jag höll på Jordbro Kulturdagar den nionde april, 2014 kring bibliotek, litteracitet, läsfrämjande, normkritik och delaktighet. Rapporterna om sjunkande läsförmåga kommer regelbundet. Metoderna, projekten och aktiviteterna att […]

Att bli en sån som läser, 20 maj

Föreläsning om aktuell läsforskning med Catarina Schmidt. Catarina Schmidt är fil. dr. i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik. Hon har tidigare under många år arbetat som lärare i grundskolans låg- och mellanstadieår. I föreläsningen […]

Att läsa är också en sport – rapport och utvärdering

Riksidrottsmuseet har producerat en utställning med temat Läsande idrottare i samarbete med Regionbibliotek Stockholm och SISU Idrottsutbildarna. Utställningen har vandrat runt till bibliotek på olika platser i landet. De lokala biblioteken, SISU och idrottsföreningar skulle […]

Ombud i läsningens tjänst – rapport från läsombudsprojektet

Ur Länsnytt nr 2/2013: Varför ska vi läsa för människor som inte kan läsa själva?– Aktivitet! – Gemenskap! – Lugnande! – Igenkänning! – Bearbeta känslor! – DEMOKRATI! Hur ska vi läsa högt? – Tydlighet! – Fråga […]

Barns literacy och folkbiblioteken

Texten finns också publicerad i Länsnytt nr 2/ 2013. Folkbiblioteket har en tradition av att bedriva en mängd olika aktiviteter för barn som exempelvis bokprat, bokklubbar och ibland även olika typer av skrivarkurser. Syftet med dessa […]

Att läsa är också en sport – att nå nya läsare med nya läsande förebilder.

Dagens Nyheter har idag publicerat en artikel om ungas sjunkande läsförståelse, och lyfter fram flera privata och offentliga projekt för att främja barns läsning. Flera projekt satsar på läsande förebilder som Petter och Yohio, och […]

Rinkeby adopterar en författare 2010-2011

Ett lässtimulerandeprojekt som syftar till samverkan och barns delaktighet – projektrapport och utvärdering. Av Marie Johansen. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 9. Baksidestext Denna skrift är en beskrivning och utvärdering av projekt Rinkeby bibliotek adopterar en författare. I projektet […]

Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg – En rapport

Skönlitteratur inom friskvård, vård och omsorg. Ett praktikarbete av Sarah Magnusson på Regionbibliotek Stockholm inom ramen för Litteraturvetenskapen på Stockholms universitet våren 2012. Våren 2012 skrev Sarah Magnusson en rapport om ”Skönlitteratur inom friskvård, vård […]

Litteraturens villkor – om bokmarknad, digital teknik och bokens framtid

Ann Steiner är litteraturvetare och lektor i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Hennes forskning har främst rört den svenska bokmarknaden, förhållandet mellan litteratur och digitala teknologier och samtida läsarkulturer. Avhandlingen I litteraturens mittfåra (2006) […]

Fråga om e-böcker på Bibblan svarar

E-böcker är ett ständigt aktuellt ämne både för bibliotek och läsare. Att använda en läsplatta och ladda ner e-böcker från biblioteket kan kännas lite svårt för många. Har du frågor om e-böcker eller känner någon […]

Litteraturutredningens grundanalys

Föreläsning och samtal med Isak Reichel om Litteraturutredningens arbete utifrån ett delbetänkande som presenteras den 9 mars. Isak Reichel är sekreterare i Litteraturutredningen. Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillsätta en kommitté, Litteraturutredningen (Ku […]

”Det läsande barnet”

Fredag 16 december disputerar Mats Dolatkhah med sin avhandling ”Det läsande barnet – minnen av läspraktiker i Sverige 1900-1940” vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Du som inte har möjlighet att gå på […]

En typisk låntagare på biblioteket, häktet i Huddinge

Han, för det är alltid en man, kan vara tjock, gammal, ung, trevlig, macho, ledsen, rädd, tuff, ointresserad, vilja prata, har längtat och frågat efter biblioteket i flera dagar. Böckerna som efterfrågas varierar lika mycket […]

2011: Tema Läsaren

Regionbibliotek Stockholm valde temat läsning och LÄSAREN i år. För att det är ett av bibliotekens viktigaste och mest självklara uppdrag att arbeta med lässtimulans. Men varför är läsning så viktigt? Den första konferensdagen ville […]

Om bokens och läsningens värde i överflödssamhället

Bokonomi var ämnet för Pamela Schultz Nybackas föreläsning på Regionbiblioteket under onsdagsförmiddagen. Vi var en grupp mycket intresserade biblioteksmedarbetare på plats för att lyssna. Hur kan man se på böckers värde? Visst skiljer det sig […]

Bokonomi

Alltid på en onsdag presenterar Bokonomi med Pamela Schultz Nybacka Vad är dina böcker värda för dig? Ja, sannolikt är några av dem värda betydligt mer än vad som står på prislappen. Vissa böcker har […]