Litteraturhus – rum för läskonster

Slutrapport 2 från projektet Läskonster. Red. Solveig Hedenström och Lena Lundgren.

I målen för Läskonsterprojektet ingick att bygga upp regionala litteraturhus i någon form: fysiska, digitala, mobila, som nätverk eller mötesplatser för fortbildning och experimenterande kring lässtimulans. Den delen av projektet var bara påbörjad 2009 och kunde inte redovisas i den första rapporten från 2010. Arbetet har nu kommit en bit på väg och i denna rapport berättas det om vilka olika uttryck som litteraturhusidén tagit sig i de olika länen. Litteraturhus som begrepp problematiseras och diskuteras. Är det ett bra och utvecklingsbart begrepp eller är det ett hinder som begränsar?

I rapporten finns också en sammanfattning av de mer långsiktiga effekterna av projektet som Eva Bergstedt, frilansjournalist, gjorde våren 2011.

Läs via länken till höger eller beställ från regionbiblioteket@stockholm.se

Rapporten och litteraturhusen finns även presenterade på engelska, Houses of Literature – Rooms for arts in reading.