Att sätta spår – ett nordiskt barnbiblioteksprojekt

En rapport från en studieresa till Nederländerna den 27 – 29 november 2007. Av Lena Lundgren, Ingrid Källström Nilsson och Alice Thorburn.