Barns perspektiv – Lenas perspektiv

Marie Johansens föreläsning från Lena Lundgren-dagen den 9 februari 2011.

Lena sammanfattar:
Biblioteken måste vara roliga för barn och kännas angelägna. Barn måste komma till biblioteket av fri vilja. Man måste se varje enskilt barn och se hela barnet och dess sammanhang. Det går inte skilja på lärande i skolan respektive på fritiden, barn utvecklas och lär sig hela tiden. Hela personalen måste inse vad det innebär att arbeta med ett barnperspektiv. Barn måste bli bemötta av alla alltid. Prioritering måste betyda något.

Läs föreläsningstexten i pdf-format via länken till höger!