Bibliotekariens praktiska kunskap – om kunskap, etik och yrkesrollen

”När jag började jobba efter utbildningen var jag inte förberedd på att möta så mycket olika människor i så många olika situationer. Det är det fina med arbetet men också kanske det som ibland är svårast. Vad är rätt och vad är fel?”

”Som bibliotekarie på ett folkbibliotek får jag förhålla mig till nya roller långt innan de egentligen uttalas.”

”Jag tror att vi faktiskt behöver diskutera vad vi INTE ska göra och stå till tjänst med.”

Att arbeta på folkbibliotek idag är komplext. Vad gör egentligen en bibliotekarie? Vilka kunskaper krävs?  Hur ser de dagliga mötena mellan personal och besökare ut? Och hur kan man beskriva kvalitet inom yrket?

Denna skrift är resultatet av en kurs i bibliotekariens praktiska kunskap, ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm och Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Citaten är tagna från några av de essäer som kursdeltagarna skrev under kursens gång. Med kursen i praktisk kunskap ville vi försöka ge deltagarna verktyg och tillfälle att reflektera över en förändrad yrkesroll och de kunskapsmässiga, samhällsmässiga och etiska utmaningar de ställs inför i sin arbetsvardag.

På Regionbibliotek Stockholm vill vi gärna förmedla dessa reflektioner vidare till en större läsekrets. Vår förhoppning är att denna skrift kan fungera som underlag för diskussion och reflektion på biblioteken.

Eva Schwarz är filosof och lektor i den praktiska kunskapens teori på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

Regionbibliotekets skriftserie 17

Läs boken via länken till höger.

Enstaka exemplar kan beställas utan kostnad, via mejl till regionbiblioteket.kultur@sll.se.