Definitely, maybe eller Do the right thing

av Malin Ögland, Lotta Åstrand och David Herron.
Regionbibliotek Stockholms skriftserie 5.

I denna skrift vill vi definitivt försöka göra det rätta, nämligen beskriva den kurs som hölls i Stockholm under vårterminerna 2009 och 2010 och som fick rubriken Definitely, maybe or Do the right thing.

Målet med kursen var att pröva att tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt och undersöka om den så kallade EBLIP-processen kan fungera i en svensk bibliotekskontext för verksamhetsutveckling.

 

Läs boken via länken till höger.