Definitely, maybe eller Do the right thing

av Malin Ögland, Lotta Åstrand och David Herron. Regionbibliotek Stockholms skriftserie 5. I denna skrift vill vi definitivt försöka göra det rätta, nämligen beskriva den kurs som hölls i Stockholm under vårterminerna 2009 och 2010 […]