”Sen går jag hem när det stänger” – En studie av nyanländas biblioteksanvändning

Studien Sen går jag hem när de stänger av Ola Pilerot och Jenny Lindberg har undersökt nyanlända personers biblioteksanvändning, och är framtagen i samarbete med andra regioner. Trettio personer har i intervjuer berättat om hur de använder biblioteket. Studien fördjupar bilden av den betydelse som bibliotekets mångfacetterade verksamhet har i olika livssituationer. Utifrån begreppen delaktighet och deltagande, socialt kapital, integration och läsning analyseras vad biblioteket betyder för användarna.

Studien är en uppföljning av Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända av Ola Pilerot och Frances Hultgren. För Stockholmsregionens del är detta ett led i ett långsiktigt arbete kring bibliotekens roll i samhället.