Biblioteket – mellan det offentliga och privata

Hösten 2012 genomfördes observationer och samtalsintervjuer på tre bibliotek i Huddinge kommun, Flemingsbergs folkbibliotek, Huddinge huvudbibliotek och Södertörns högskolebibliotek. Studien genomfördes på uppdrag av Regionbibliotek Stockholm och inom ramarna för SYSSLA, ett projekt som engagerar studenter på Södertörns högskola.

FötterSyssla