Biblioteket i lokalsamhället

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 20

I boken Bibliotek i samspel med lokalsamhället resonerar utvecklingsledare Cecilia Brisander om frågeställningarna:

  • Vad behöver bibliotek veta om sitt närområde och sin omvärld?
  • Vilka metoder och förhållningssätt kan användas?
  • Hur når folkbiblioteket fler av de som ingår i de prioriterade målgrupperna?
  • På vilka sätt berörs bibliotek av samhällsplanering och medborgardialoger?
  • Vilka roller har och kan ett bibliotek ha i sitt lokalsamhälle?

Skriften utgår från Stockholms län, tio berättelser från olika kommuner i länet finns med. Därtill goda exempel från fler håll.

Förhoppningen är att skriften ska bidra till att sätta ord på sådant som redan görs och vidareutveckla bibliotekens möjligheter till ökat samspel med lokalsamhället och dess invånare. Samt inspirera till fortsatt diskussion och kunskapssökande.

Läs boken via länken till höger.

Skriften i tryckt form har via regionbiblioteken distribuerats i ett exemplar till varje folkbibliotek.

Läs i bläddervänligt format på Issuu.com: