Bibliotek som drivkraft i samhällsutvecklingen?

Malmö sbHur kan bibliotek bli en strategisk faktor i samhällsutvecklingen? Finns det generella designprinciper och faktorer hur ett bibliotek kan utformas? Vilka olika roller spelar folkbibliotek i samhällen och städer? Dessa frågeställningar har varit centrala i det danska projektet Modelprogram for folkebiblioteker och avslutades med en konferens i Köpenhamn. Läs Cecilia Bengtssons rapport kring detta, länken finns här till höger.