Barns och ungas bibliotek: en kunskapsöversikt

av lektor Amira Sofie Sandin och adjunkt Emma Berge Kleber, Högskolan i Borås

Skriften finns att beställa i bokhandeln och nätbokhandeln, och går även att ladda ner till höger på sidan, samt på DiVA-portalen. Barns och ungas bibliotek : en kunskapsöversikt (diva-portal.org)