Positiva effekter av obligatorisk lästimme i Tyresö

För att främja läsande bland sina medarbetare har Tyresö bibliotek börjat med obligatorisk lästimme. En timme per vecka sitter personalen och läser ute i biblioteksmiljön.

Astrid och Tuva läser på Tyresö bibliotek.

Vi har hört att ni har börjat med lästid i Tyresö, berätta om det!

Som en del i läsfrämjandelyftet har vi börjat med en obligatorisk lästimme i veckan för vår personal. Lästid har varit något vi har diskuterat och efterfrågat under en längre tid. Självklart har vi haft möjlighet att läsa på arbetstid även tidigare, men det har inte funnits någon uttalad och tydlig struktur för det. Alla i personalen har varit väldigt positivt inställda till lästimmen och eftersom initiativet kom från vår chef är projektet förankrat i alla led. Vi hoppas att satsningen kommer bli permanent. En stor vinst är att alla i personalen blir mer delaktiga och engagerade, och att vi skaffar oss större kunskap om vårt utbud.

Ni läser ute i biblioteket, hur har det funkat?

Det har fungerat väldigt bra. Det finns många olika platser att sitta på i biblioteket, platser som vi i personalen oftast inte brukar vara på. När vi sitter där får vi en annan känsla för hur det är att vara en besökare på biblioteket. Väljer vi att sitta nära informationsdisken märker vi om kollegorna behöver extra hjälp och då kanske en får avbryta sin lästid och svara på någon fråga. Det kan också hända att en besökare kommer fram och frågar om något, men det ser vi bara som något positivt.

Vi upplever att vi genom att läsa ute i vårt biblioteksrum stärker vår litteraturkännedom samtidigt som vi inspirerar till mer läsning. Det är ett sätt att kommunicera med våra besökare lika mycket som det är en chans att förkovra sig i litteraturen. Det verkar även uppskattas av våra besökare, vid ett par tillfällen har vi fått spontana kommentarer som ”Vad trevligt att du sitter här” eller ”Vad mysigt”.

Får ni läsa vad ni vill eller är det utvald läsning?

Vi läser tryckt text, så att det syns för besökare att det är läsning vi ägnar oss åt. I övrigt får vi läsa vad vi vill. Inom läsfrämjandelyftet har vi utöver lästimmen också börjat med bokträffar för personalen med olika teman, som lättläst och ungdomsböcker. Till träffarna ska alla läsa minst en bok på temat och sedan berätta om den för kollegorna. Många använder sin lästimme till att läsa inför de träffarna, men det är valfritt.

Skulle ni rekommendera lästid till fler bibliotek?

För oss har det bara varit positivt, så vi skulle absolut rekommendera det till andra.

Finns det något som överraskat er med lästid-projektet?

Alla i personalen har varit positiva till projektet och det känns som att alla har varit engagerade. Tillsammans med bokträffarna och de föreläsningar och workshops vi har ordnat för personalen inom läsfrämjandelyftet känns det som att vi har fått en ny energi och sammanhållning i personalgruppen. Ett lyft helt enkelt!

Relaterade poster

  • Inga relaterade