Aktivt arbete med tillgänglighetsfrågor på biblioteken i Täby

Formulär från perceptionsronder på Gribbylunds bibliotek.

För att göra arbetet med tillgänglighet till en ständigt aktuell fråga införde biblioteken i Täby så kallade perceptionsronder. En lärdom från arbetet är att området inbegriper många perspektiv och att det alltid finns nytt att lära sig.

Vi ställde några frågor till Marcus Järlung, bibliotekarie på Gribbylunds bibliotek om arbetet med perceptionsronder som han varit med och tagit initiativ till.

Täby bibliotek genomför regelbundet så kallade perceptionsronder. Vad är det?

Det är en rond där vi kontrollerar tillgängligheten i våra lokaler. Vi genomför dem en gång om året. Då ställer vi frågor inom olika kategorier, exempelvis ljud, ljus, orientering och inredning.

Hur länge har ni arbetat med perceptionsronder och varifrån fick ni idén?

Vi har jobbat med dem i lite mer än två år. Under 2020–2021 fick vi hjälp av Begripsam att titta på hur tillgängliga våra bibliotek är, vilket var jättenyttigt. Efter det tog vår arbetsgrupp fram en handbok för tillgänglighet på Täby bibliotek, som var väldigt inspirerad av Malmö bibliotek som har en jättefin sådan.

För att hålla arbetet med tillgänglighet i liv kände vi att vi ville kunna kontrollera det på ett bra sätt, och se att vi faktiskt eftersträvade tillgängliga lokaler. Vi hade hört om andra bibliotek som har dessa ronder och förstått att det var ett bra sätt att gå vidare med tillgängligheten och hålla det aktuellt.

Vad har ni lärt er av det här arbetssättet och vilka förändringar har ni gjort i biblioteksrummet?

Vi har lärt oss hur stort arbetet med tillgänglighet är. De flesta har förståelse för hur en lokal kan bli mer fysiskt tillgänglig, till exempel att inte ha det trångt mellan hyllorna, ta bort höga trösklar eller ha höj- och sänkbara bord. Men det är ju flera saker som kan störa den kognitiva tillgängligheten – till exempel rörig inredning, flimrande lampor, ljud från stolar, ej enhetliga skyltar, växter som luktar – listan kan göras hur lång som helst.

Det kan vara svårare att åtgärda vissa saker, men vi har lärt oss att det här är ett arbete som behöver få ta lite tid. En del saker kan vi förstås åtgärda ganska snabbt, men andra saker har vi kanske inte alltid en snabb lösning på. Sen är det ju en del som kostar pengar – allt kan inte åtgärdas under ett budgetår. Men vi lär oss också nya saker hela tiden. Till nästa rond har vi säkert lärt oss något nytt om tillgänglighet.

Relaterade poster