Tillgänglighet på agendan – aktuella resurser och tips

I november träffades Nätverket för tillgänglighet och social uppsökande biblioteksverksamhet. Träffen fokuserade lite extra på aktuella områden som digital tillgänglighet, kognitiv tillgänglighet och uppsökande verksamheter under corona. En angelägen fråga under nätverksträffen var den skärpta tillgänglighetslagstiftningen som från den 23 september gäller all offentlig service, och vad den innebär för bibliotekens digitala tjänster.

Nedan har vi samlat resurser som vi tror kan vara ett stöd för biblioteken i arbetet med tillgänglighet och prioriterade målgrupper:

Som förberedelse inför träffen hade deltagarna sett en filmad föreläsning med Stefan Johansson från Begripsam som finns på Digiteket: Digitalt sist – Hur ska alla komma med?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) innehåller bestämmelser om att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Den innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse, som ska beskriva hur deras aktuella webbplats eller applikation lever upp till kraven. Mer information om lagen finns att läsa på myndigheten DIGG:s webbplats.

När det gäller tillgängliga medier är ett tips att titta på valda delar av Svenska Daisykonsortiets konferens Teknik som inkluderar som finns att se gratis på Youtube.

Boken kommer
är extra aktuellt nu under pandemin, och på många håll har tjänsten fått sällskap av Take Away-kassar och andra varianter. Flera utgångspunkter för utveckling av tjänsten finns i skriften Berättelsen om Boken kommer som finns publicerad på regionbibliotekets webbplats.

Ett tips från Sigtuna är att samarbeta med Frivilliga resursgruppen, FRG, som är en del av Civilförsvarsförbundet och finns i många kommuner.

Missa inte Digiteket:
På Digiteket finns flera kurser och artiklar som stöd för egen fortbildning inom digital tillgänglighet. Gå in på Digitekets webbsida och sök på ”tillgänglighet” och välj de lärresurser som passar dig bäst!

Omvärldsbevakning: Resurser för personer med kognitiv funktionsnedsättning
Nedan kommer fler tips om bibliotek, tillgänglighet och målgrupper med funktionsnedsättning att ta del av i eget urval:

Funk-IT Lyftet. Webbsida från Uppsala kommun med korta handledningar för att enkelt förklara allt från Swish till Facetime.

Gratis webbkurs i TAKK: Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Kursen finns på Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala.

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek, Kulturrådets webbplats
Rapport skriven av Begripsam för Kulturrådet.

Digitalisering svår för unga med intellektuell funktionsnedsättning
Artikel på Linköpings universitets webbplats om en ny avhandling om hur internetanvändning och digital delaktighet fungerar i vardagen för unga och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Att ta del av en nyhet – hur fungerar det om du har måttlig utvecklingsstörning? (PDF, 11,1 MB) En studentuppsats i journalistik med erfarenheter från deltagare i folkhögskolekursen Anpassad IT.

Legimus, Youtube och Skype – Att arbeta med digitala tjänster gentemot omsorgen i kommunen (PDF, 787 kB). En handbok från regionbibliotek Östergötland som riktar sig till bibliotekspersonal i kontakter med brukare och omsorgspersonal.

Jag är Berättaren, RFSL Stockholm. Tre böcker om och av HBTQ-personer med funktionsnedsättning.

Några aktuella projekt:

Stärkta bibliotek. Kulturrådet berättar om några av de satsningar som beviljats medel runt om i landet, här är två med tillgänglighetsfokus: 

Ystad bibliotek synliggör och ökar tillgängligheten till e-medier, artikel på Kulturrådet. Talböcker på touchskärm i biblioteket.

Läslust och delaktighet på egna villkor, artikel på Kulturrådet. Heby bibliotek, läsinspiration via hemtjänst, mötesplatser, boenden

Bryt isoleringen, resurssida hos PTS. Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag att arbeta med en rad insatser i syfte att bryta äldres isolering. Initiativ och goda exempel ska samlas på en webbplats med start i december 2020.

Mer läsning:

Dags att slå hål på myten om digitalt utanförskap, artikel på Digidels webbplats. Linköpings universitet berättar om en kunskapsöversikt. Läs bland annat om fyra trappsteg till digital inkludering. 

Biblioterapi –en förstudie i ett hälsofrämjande arbetssätt (PDF, 1,5 MB). En förstudie om biblioterapi och biblioterapeutiska arbetssätt kring läsning och skrivande. Rapporten är utgiven av Region Dalarna och har ett visst sjukhusbiblioteksfokus.

Funkar det? – bibliotekens verksamhet för en dubbelt prioriterad grupp, Regionbibliotek Stockholms skrift. En rapport skriven av Lynn Alpberg 2018 efter ett projekt på Regionbibliotek Stockholm. Den handlar om bibliotekens verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. 

Schyst bibliotek (PDF, 3,9 MB). En handbok från Region Värmland i ett tankesätt som hjälper dig att bli mer medveten om hur du kan kommunicera jämställt, jämlikt och inkluderande.
Relaterade poster