Hälsning från Regionbibliotekets sommarjobbare

Hej!

Vi heter Yin och Ottilia och har sommarjobbat på regionbiblioteket på Region Stockholms kulturförvaltning. Vi fick i uppdrag att besöka bibliotek i Stockholms län för att anteckna och fotodokumentera våra intryck, då Regionbibliotek Stockholm ville få nya perspektiv. Totalt besökte vi nio av kommunerna och 20 olika bibliotek i dem på lite mindre än två veckor. I denna text vill vi lyfta fram några av de sakerna som vi hittade och uppskattade i de olika biblioteken och gärna vill se mer av.  

För det första gillar vi när biblioteken tar hänsyn till allas olika varierade funktioner. Som när det är tydligt och stort skyltat med punktskrift, taktila motiv och symboler.

Horntull, SSB: En bra anpassat bord för rullstol.

Ett viktigt exempel vi tänkte på är att lättläst ska ha rätt symbol. Vidare gällande det värdesätter vi när lokalerna har grupprum, datorplatser och möbler som är rullstolsanpassade. Som till exempel när skrivborden är höj-och sänkbara och när bord är höga och fyrkantiga så att rullstol eller permobil får plats under på ett bra sätt. Detta anser vi ska vara tillgängligt för alla i alla åldrar, så att även barn i rullstol kan ta del av biblioteket fullständigt. Fortsättningsvis, att hörselslinga finns i lokalen med en tydlig skylt och ett utbud av ljud-och talböcker gillar vi mycket.  

Hornstull, SSB: Symboler för olika barnboksgenrer

För det andra, angående språk, är en bra skyltad hylla innehållandes alla de svenska nationella minoritetsspråken en glad syn för oss.

Tumba, Botkyrka: Bra skyltat för de nationella minoritetsspråken

Vi blev också glada av att se när ett stort utbud av många andra utländska språk finns för alla åldersgrupper. En detalj som vi verkligen uppskattade är när språken som personalen talar finns tillgängligt på bibliotekets hemsida och även i lokalen. Detta kan ge en lättnad att man då vet att personalen kan tala sitt hemspråk och lättar i att ställa frågor och be om hjälp. 

För det tredje värderar vi verkligen när extra tanke går in i möbleringen. Som när det finns avdelningar för småbarn, barn och även ungdomar och att det erbjuds flera olika sorters sittplatser.

Hornstull, SSB: Trevliga och varierade sittplatser
Ekerö: Bra med varierade sittplatser, men det är bättre när det även är rullstolsanpassat

Bord med stolar där man kan plugga eller rita vid och skönare platser som till exempel en fåtölj eller soffa där man kan läsa en längre tid gör mycket i våra ögon. När det finns pyssel-och ritmateriel för alla åldrar känns det väldigt inkluderande och roligt att alla kan vara kreativa i biblioteken. Detta och rätt möblering ger en inbjudande känsla och gör så att även vi ungdomar vill spendera tid i lokalerna. Denna inbjudande känsla kommer också ifrån växter och konstverk, som vi verkligen gillade. Inte minst uppskattar vi när det finns grupprum och tysta läsesalar, men också detaljer som källsortering och anslagstavlor.

Affischer med information, aktiviteter och sätt man kan prata om olika ämnen känner vi kan hjälpa och uppmuntra folk på riktigt. 

Skärholmen, SSB: Bra att de skyltar tydligt och erbjuder gratis mensskydd.

Det verkar inte som regionbiblioteket haft sommarjobbare tidigare och att de var rädda att vi inte skulle vara tillräckligt sysselsatta över de tre veckorna. Dock var upplägget samt uppgifterna engagerande och intressanta. Att åka runt i regionen fick oss att inse hur mycket bibliotek kan skilja sig från varandra. Dessutom var det lärorikt och engagerande att få frihet under ansvar och därmed kunna ta egna beslut om tidsdisponering och resmål. Avslutningsvis har vi bland annat fått mer förståelse för vad som förväntas av biblioteken utifrån besökarens behov och trivsel. Samt hur innehållet och inredningen kan präglas av närområdet. Det har varit intressant att som ungdom få ta del av olika kommuners sätt att förmedla ett bibliotek från ett mer utomstående besökarperspektiv och hoppas att ni också kan ta med er något från denna text.  

Så – till de bibliotekarier som undrade vad två ungdomar gjorde i biblioteket med kamera och anteckningsblock, nu vet ni!  

Yin Reinius och Ottilia Lassen

Allt gott! 

Yin och Ottilia

Relaterade poster