Vi skriver – om bibliotek och skrivande

Regionbibliotek Stockholm har tagit fram en inspirations- och metodbok som riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek och som är intresserad av skrivande.  

Boken Vi skriver – om bibliotek och skrivande, handlar om biblioteket som plats för skrivande. Den riktar sig i första hand till anställda på folkbibliotek, men även till alla andra som är intresserade av att främja skrivande. 

I boken samlas erfarenheter från biblioteksmedarbetare i Stockholms län som bidrar med texter om sina skrivfrämjandepraktikerBoken innehåller också reportage från länets bibliotek samt handledningar för de som vill utforska skrivande, både kreativt och reflekterande. Läsaren får också ta del av skrivövningar och tips att prova och bli inspirerad av.

Boken är framtagen av Regionbibliotek Stockholm. Redaktörer för boken är Sofie Samuelsson och Monika Israelsson.

Beställ eller ladda ner boken

Vi skriver – om bibliotek och skrivande skickas ut till alla folkbibliotek i Stockholms län. Du kan läsa boken digitalt, låna en tryckt bok på ett bibliotek eller beställa den från en nätbokhandel.

Du kan ladda ned boken som pdf på Region Stockholms nya webbplats.

Länk: Vi skriver – om bibliotek och skrivande – Region Stockholm

Bokomslag Vi skriver – om bibliotek och skrivande.

Relaterade poster

  • Inga relaterade